Ove Kanns artikel om Ribe Å – fra 2001 – indeholder værdifulde oplysninger, som giver svar på åens udfordringer og vilkår

Hjem/Artikler, Nyheder/Ove Kanns artikel om Ribe Å – fra 2001 – indeholder værdifulde oplysninger, som giver svar på åens udfordringer og vilkår

Annonce

Project Description

Tekst & Foto Johnny Tauman
10. februar 2019

”Ribe Å – dens historie og betydning for Ribe by og omegn” skrev biolog Ove Kann tilbage i 2001 – og artiklen, som findes i skriftet ”By, marsk og geest 13” er stadig aktuel i 2019. Ja, faktisk tør RYK IND RIBE godt at kalde Oves værk for Biblen, der med tydelige illustrationer behandler de mange facetter og interesse modsætninger, som vandløb giver.

Samarbejdet etableret ved ordet “VÅS”

Et enkelt ord har skabt et frugtbart samarbejde mellem Ove Kann og RYK IND RIBE – nemlig ordet ”VÅS”. Ove skrev som kommentar til en kildeangivelse: ”Det er i min øjne det rene vås”. Det affødte en opfordring fra RYK IND RIBE til at mødes og dermed muligheden for at blive mere præcis på spørgsmål om vandmiljøet.

Primusmotor ved store projekter

Ove Kann har været primusmotor ved store genoprettelsesprojekter, hvor vandløb er blevet ført tilbage til deres naturlige forløb med oprindelige åslynger.
”Men,” fortæller Ove Kann, ”jeg har ikke formået at få Ribe Vesterå genetableret med den store åslynge, som trafikanter passerer på Bjerrumvej mellem Ribe og Kammerslusen. En omlægning ville give mere vand i Ribe Vesterå, hvis der samtidig blev lavet en radikal ændring ved gennemskæringen.” Der har været flere forsøg på at ændre forløbet af Ribe Vesterå, men interesse konflikterne med bla. landbrugets organisationer har været for store.

Ansvar for 350 km vandløb

I 1980 startede Ove Kann sit arbejdsliv som en af landets første kommunalansatte biologer – det var på Sjælland. I 1984 flyttede han og familien til Ribe, hvor han fik ansættelse på Vandløbskontoret, hvor man havde rigeligt at se til, da nye Vandløbslov af 1983 skulle omsættes i praksis – og alle vandløb samtidig fik udarbejdet målsætninger. Da Ribe Amt lukkede ned i 2007, flyttede Ove med ansvar for 350 km vandløb over til Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet, i Lindet Skov.
Ove har – uagtet en baggrund i en biologuddannelse som bærende fundament – formået med stor succes at balancere i spændingsfelterne mellem etik og æstetik / kultur og natur.

Genopretningen af Varde Å

Fra 2004-2011 arbejde Ove med Varde Å´s genopretning – Karlsgårde sø, Kanalen og Holme Å. Mange var skeptiske, men i dag er der skabt attraktive områder og muligheder for fritidsliv langs et sprudlende vandløb.

Vedligehold af sandfang er nødvendig

Omkring Ribe har opgaverne været Stampemølleåens nye løb fra stryget ved Liden Kirstens bro til Ringvejsbroen, stryget langs Holmevej og Damvej – samt vedligeholdelse / tømning af sandfang ved Varming / Seem og Ribe Fritidscenter. ”Det er vigtigt, at tømning af sandfang sker kontinuerligt og med den rette viden og tilgang – specielt sandfanget ved Ribe Fritidscenter er specielt, da det har form som en tragt,” fortæller Ove Kann. Hvis vedligeholdelses arbejde tilsidesættes, kan 10.000 m3 sand flyttes videre fra Ribe Østerå ned i fuglereservatet og / eller Mølledammen – og fra Ribe Fritidscenter ud i Ribe Vesterå ved Ringvejsbroen.

Grødeskæring i Mølledammen

”Ribe Amt slog grøde med grødeskærerbåd – og ingen anfægtede metoden, der bla. blev anvendt i Mølledammen, Ribe Østerå ved fuglereservatet og vandløbet ind til ”havnen” i Damhus,” slutter Ove Kann og præciserer, at kontorleder Finn Heintzelmann fra Ribe Amt med delegeret opgave til en medarbejder havde hovedansvaret for at skære rør uden at komme i tvist med gældende bestemmelser.

Amtets publikationer anvendes stadig

RYK IND RIBE har venligst lånt følgende to originale publikationer, som stadig er gældende: ”Sejlads på Ribe Amts vandløb – august 1999” og ”Regulativ for amtsvandløbet Ribe Østerø (Nipså) – 1970.”

Vil du vide mere, så læs Oves artikel.
Link til “By, marsk, geest 13, 2001”:   https://www.sydvestjyskemuseer.dk/da/viden-forskning/by-marsk-og-geest/aargang-12-14/

Annonce