Tekst Hasse Jørgensen, foto Esbjerg Kommune, mandag den 23. januar 2023

Et stort flertal i økonomiudvalget i Esbjerg Komme har nu sat en proces i gang, som skal minimere sygefraværet på tværs af alle de kommunale afdelinger. Kun konservative stemte mod forslaget.

Processen består bl.a. i udarbejde et e-learningsredskab til lederne, som med succes er indført i Århus Kommune. Redskabet kan til brug i Esbjerg Kommune udarbejdes med inspiration fra Aarhus, hedder det i oplægget til procesforslaget. Et e-learningsredskab skal klæde lederne på til håndtering af sygemeldte medarbejdere.

Derudover foreslås en forebyggende indsats til fastholdelse af medarbejdere i samarbejde med jobcenteret, og der arbejdes ”målrettet med at skabe involvering og dialog på arbejdspladsen som skal udvikle den gode kultur og bidrage til arbejdsglæden og langtidsfriske medarbejdere”

Stigningen

Sygefraværet er steget fra 13,5 i 2017 til 19,5 i 2022 målt på kalenderdage pr. helårsansat. Sammenlignet med de andre kommuner i 6-by-samarbejdet, som tæller København, Randers, Aalborg, Aarhus og Odense, har Esbjerg i 2022 det laveste sygefravær.

Den største stigning er kommet i det korte sygefravær fra 5,6 til 9,7 dage. Der er mindre stigning mht. langvarigt sygefravær fra 8,0 til 9,8 dage, og i oplægget peges der på, at Covid-19 spiller en stor rolle i sygefraværet.

Formålet med at sætte projektet i gang er at sætte et øget fokus på det stigende sygefravær, fastholdelse af medarbejdere og øge den generelle medarbejdertrivsel i overensstemmelse med Personalepolitikken og Strategi for et sundt og tillidsfuldt arbejdsmiljø. Derudover er målet at skabe en sund sygefraværskultur, hedder det i oplægget.

Ligger fint

– Flertallet i økonomiudvalget har godkendt at sætte processen i gang. Det er vigtigt at få involveret alle kommunens ledere og medarbejdere i, hvordan vi får minimeret sygefraværet, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Han kan videre oplyse, at Esbjerg Kommune, på trods af stigningen, ligger med det 10. laveste sygefravær i landet samt et kommunen er bedst blandt de store og blandt de lokale.

– Målsætningen er at være bedst blandt de største og gerne blandt de bedste i landet, siger borgmesteren, der fortsætter:

– Selv om vi ligger pænt, er sygefraværet steget markant over de sidste fem år, og corona fylder meget. Alle kommuners tal er steget markant, for det var jo sådan, at følte man sig syg eller var testet positiv, skulle man jo blive hjemme.

Men tingene normaliseres vel, så hvorfor starte denne proces?

– Det er vigtigt at arbejde med og have et lavt sygefravær. Det er ikke for at jagte de dårlige, for er man syg, er man syg. Men er der sygdom, skal andre løbe stærkere eller der skal tilkaldes vikarer. Det kan være, at ledelsen skal have mere fokus på det og måske have andre hjælpemidler.

– Der er stor forskel på i hvilke afdelinger, sygdommen er, og sygdomsfravær skal håndteres forskelligt. Men der skal være nogle centrale tiltag, som kan tages ud på de enkelte arbejdspladser, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.