Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
15. oktober 2021

I løbet af 3-4 uger er firmaet Benny Andersen – Jord, Kloak, Anlæg og Belægning – færdige med sandfanget, der er etableret i Kongeåen og på markerne øst for motortrafikvejen ved Gredstedbro. – Vi er helt færdige med selve sandfanget i Kongeåen, fortæller entreprenør Benny Andersen til RYK IND RIBE. Han forklarer, at arbejdet er forløbet helt efter planen, idet der arbejdes med “fuld gps” i forhold til rådgivernes / ingeniørerne designer.
Der arbejdes nu med mange maskiner på de tilstødende arealer, som bliver drænet – og så skal hele området til sidst terrænreguleres. Det betyder, at alle de store jordbunker ud mod Vestergadej igen bliver udjævnet – og at jorden ikke fjernes fra området.
Målet er, at Kongeåen aflejrer sand i sandfanget i stedet for at transportere det længere mod vest. Dermed kan oversvømmelser af marker og enge efter al sandsynlighed blive færre eller i hvert fald reduceret væsentligt.

Til og fra kørsel til byggeområdet foregår fra Vestergade. Firmaet Benny Andersen vil terrænregulere området, så de store jordbunker forsvinder.

 

Annonce