Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen, onsdag den 9. juni

En ny aftale mellem Ribe Storkelaug og Esbjerg Kommune skal nu i bogstaveligste forstand bane vejen for, at Ribe igen får ynglende storkepar.

Den nye aftale går ud på, at kommunen varetager driften af fire storkehuller, der er rundt omkring Ribe. Det vil sige hullerne ved Brorsonsvej, Haulundvej, Nørremarksvej og Obbekærvej. Det, kommunen vil gøre, er at holde græsset omkring hullerne slået, så der er lav græs, hvor storken kan finde sin føde. Desuden vil kommunen sørge for at holde uønskede vækster som siv, pil og lignende nede, så heller ikke disse vækster forstyrrer storkenes søgen efter føde.

Man kan så stille spørgsmålet: nytter det noget, for Ribe har ikke haft et ynglende storkepar siden 2007?

Det mener den nyudnævnte oldermand i Storkelauget, Steen Klaaby, og ceremonimester Ole Lauridsen.

De holder sig til storkespecialisten Hans Skov, som har været med i arbejdet med storkene siden storkelauget blev dannet i 1996 netop med det formål at skabe så gode forhold for storkene i Ribe, at byen igen kan genvinde sin gamle titel ”storkenes by”. Hans Skov sætter hvert år rederne i byen i stand godt assisteret af smedemester Michael Vogt, Farup Smedene, der møder med firmaets store, selvkørende lift, så Hans Skov kan komme op til rederne.

Storken er ikke en truet fugleart, og den trives i bedste velgående få kilometer syd for den dansk tyske grænse.

Hans skov mener ifølge Steen Klaaby og Ole Lauridsen, at storken igen vil komme til Ribe, fordi de store, åbne affaldspladser, der findes i Spanien, og som giver føde til mange storke, skal lukke efter et EU-direktiv. Det betyder, at mange af storkene, der kommer fra Nordafrika, og slår sig ned i Spanien, bliver tvunget længere nord på grund af mangel på føde i Spanien, og det kunne meget vel føre med sig, at storken igen vil komme til Ribe.

– Ud over at pleje de områder, hvor storken søger føde, har vi også overvejet at smide foder ud til dem, som man gør andre steder. Indtil nu har vi undladt det, men det er da muligt, vi gør det, hvis der igen kommer storke til byen, siger Ole Lauridsen.

Han og Steen Klaaby roser i øvrigt kommunens vilje til at ville samarbejde om projektet, for, som de siger, har storkene en betydning som turistattraktion.

På den nyligt afholdte generalforsamling i storkelauget trak den hidtidige oldermand Trygve Martinsen og kassemester Inge Christensen sig tilbage. I stedet valgtes Steen Klaaby og Jam Schmidt. Bestyrelsen konstituerede sig senere med Steen Klaaby som oldermand og Jan Schmidt som kassemester.

Annonce