Tekst & Foto: Johnny Tauman
27. marts 2023

Den nye tidsplan betyder, at kloaksepareringen i Saltgade udføres i to etaper.

Først skal arbejdet mellem Saltgade og J. Lauritzens Plads færdiggøres. Det her her den Røde Tråd passerer.

Etape 5 til Pompei

Arbejderne fortsætter fra fodgængerovergangen og frem mod Sct. Peders Gade.
Kloakarbejderne stopper i denne omgang ud for Pompei. De resterende kloakarbejder udføres først i forbindelse med kloakarbejderne i Sct. Peders Gade, når Jernstøberiets bygninger er fjernet.
Aften- og natarbejderne – Arbejderne ud for Sct. Peders Gade omfatter vand- og fjernvarmearbejder. Når det nøjagtige tidspunkt for arbejderne ligger fast, vil det blive meldt ud.

Etape 2 efter sommerferien

Arbejderne er flyttet til udførelse i uge 34 – 41.
Når arbejderne opstartes i denne etape, kan der ikke ske vareindkørsel fra Saltgade og Sct. Nicolaj Gade til Gågaden.
Ind- og udkørsel for varelevering til Gågaden skal i denne periode ske via Torvet. (Domkirkepladsen).

Yderligere bemærkninger fra Ribe Handel

Til medlemmerne skriver City koordinator Marianne Gøgsig:

Der udfærdiges en specifik tidsplan for aften/natarbejderne, når det eksakte tidsrum for arbejderne kendes.
A
rbejderne hen forbi Sct. Peders Gade er komplicerede, idet der undervejs skal ske et skifte i afspærring i forhold til Saltgade, Sct. Peders Gade og Sct. Nicolajs Gade.
Når arbejderne udføres hen forbi Sct. Peders Gade, vil entreprenøren have jernplader på pladsen, således, at disse kan udlægges ved akut behov i forhold til adgang for Brand og Redning samt Ambulancetjeneste.
Der skal desuden omdeles information til de berørte ejendomme i Sct. Peders Gade, Mellemdammen og Nederdammen.
Inden arbejderne i etape 2 opstartes,  udfærdiges der  en kørselsanvisning for vareleverandører, som butikkerne i Gågaden kan give til deres leverandører.

Der blive omdelt en ny orientering til ejendommene omkring arbejdsstedet, og vi afholder desuden et møde med forretningerne omkring arbejdsstedet, hvor entreprenøren gennemgår afspærring, adgangsforhold og begrænsningerne i forhold til udeservering.