Tekst og foto Hasse Jørgensen, tirsdag den 23. maj 2023

Hvis alt går efter planen, vil der den 1. juni 2024 være en ny autocamperrasteplads i den sydlige del af Ribe.

Esbjerg Kommune har netop udbudt arealet, hvor pladsen skal ligge, til leje. Interesserede skal inden den 5. januar have afgivet bud for at komme i betragtning.

Der er tale om et stykke jord, der ligger syd for den nuværende P Syd og syd for Haulundvej. I øjeblikket fungerer en del af området, der i alt er på 6000 kvadratmeter, som oplagsplads for jord og forskellige byggematerialer og -skure, som bruges i den indre by, hvor der ikke er plads til disse ting.

I øjeblikket fungerer P Syd ud over at være egentlig parkeringsplads også som en autocamperrasteplads, og det er uhensigtsmæssigt, da der i det daglige og ikke mindst nu i turistsæsonen er hårdt brug for parkeringspladser. Ved at flytte autocamperne over på den anden side Haulundvej, frigives der p-pladser til personbiler på P Syd.

Ifølge udbudsmaterialet er det kun jorden, der lejes ud.

En interesseret i at oprette og drive autocamperrastepladsen skal selv stå for opbygning og indretningen.

– Kommunen skal ikke ud at drive en autocamperrasteplads i konkurrence med private. Men i udbuddet er der nogle kriterier, som vi lægger vægt på, når vi skal vurdere de tilbud, der kommer ind, fortæller chef for natur og byrum i Esbjerg Kommune, Morten Andersson.

– Vi skriver i udbudsmaterialet, at pladsen skal være ”Ribe-værdig”, og det betyder, at den skal have kvalitet som f.eks. toiletter og grønt, så det ikke kun bliver en stribe hvide autocampere, man ser.

Autocamperne fylder godt på P Syd