Foto: Bogens forside
Tekst: Peter Lindgaard
Dato: 11.02.2024

Latinerskolen, ’Den Sorte Skole’, Katedralskolen – kært barn, mange navne. Katedralskolen betegnes med rette – næstefter Domkirken – som en af Ribes længst levende institutioner. En uddannelses- og kulturmotor der har haft enorm betydning for hele regionen. Ikke underligt at man med jævne mellemrum hører Ribe omtalt som en klog by, når man færdes rundt i landet. Tusindvis af tidligere elever er rundet af stedets ånd, klasseværelser og samvær i de historiske bygninger, de spændende lærere og ikke mindst det sociale liv, der har udfoldet sig både inde og udenfor skolen.

En gruppe tidligere elever og studenter fra 1940’erne frem til de seneste år har gennem Ripensersamfundet lagt kraft og sjæl i at skrive en ”erindringsbog.” Her fortæller de åbenhjertigt og med minderne ude på tøjet, hvordan de personligt oplevede deres skolegang og tiden i Ribe. Man skal huske, at gennem det meste af 1900-tallet var Syddansk Universitet ikke opfundet. Ribe Katedralskole har draget, og stedet har givetvis haft en kæmpe betydning for den del af regionens unge, som drømte om at prøve kræfter med en ungdomsuddannelse, der kunne lede videre til en videregående uddannelse. Ribe Katedralskole kunne tilbyde en højt uddannet lærerkreds med adjunkter og lektorer, kvalitet – man skulle igennem optagelsesprøver, flere muligheder på hylderne – sproglig, matematisk, kemi og fysik, latin og fransk. Unge, der gerne ville have realen med og eventuelt en studentereksamen, søgte til Ribe for at gøre drømmen til virkelighed. Mange elever bosatte sig i byen, hvilket også var med til at sætte sit præg på forretnings- og bylivet.

Den nye bog er fyldt med beretninger skrevet af studenter, som begejstret har glædet sig over at suge viden til sig. Elever med et passioneret forhold til de årlige skolekomedier, til studieturene til Mandø og Nordsjælland, til festerne, kæresterne, koret og ikke mindst kærligheden til Ribe Katedralskole. Oven i hatten får læseren også en hel masse oplysninger om Ribes historie, hverdagen, butikslivet, værtshusene og meget mere.

F.eks. studenten Bendiks Skov-Petersen fra Gredstedbro, der beretter om tyskernes færden på egnen de sidste år af krigen 1944-45. En flok tyske soldater havde slået sig ned med vagtstue i studentens hjem. Her gik det op for Bendiks, at soldaterne faktisk slet ikke var fjender – ingen havde længere sympati for Hitler. De tyske soldater var blevet hasteindkaldt – tvunget til at opgive deres gode stillinger ved virksomheder i Rhinlandet. En af soldaterne, der var ingeniør, hjalp Bendiks med hans matematikopgaver. Om aftenen sad soldaterne sammen med den danske familie og hørte BBC (Bendiks oversatte fra engelsk).

Regitze Nørregaard Nielsen (tidligere hustru til Æresborger Hans Edvard Nørregaard Nielsen), beretter om frikvartererne og hendes og Hans’ ”kæresteri.” De lavede deres eget lille oprør mod at deltage i elevernes traditionelle gåsegang rundt om Kastanjetræet i skolegården. I stedet gik de ned og hyggede sig med butikkerne i Gravsgade, hvor de lappede studenterbrød i sig ved bageren. Hans havde en kniv, og med den skar han et billede af Ciceros datter Tullia i en mursten (murstenen skulle efter sigende stadig eksistere – se foto i bogen).

Skolekomedierne og studieturene er et kapitel for sig. Langt de fleste bidragsydere omtaler heroisk deres deltagelse i skolekomedierne. Antigone, Samson, Det gode menneske fra Sezuan. Skolekomedierne indbød til samarbejde og samvær, men bød også på nerver før premieren, og fester når det hele var overstået. Povl Dons Christensen beskriver sin rolle i ”Det Lille Thehus” i 1958, hvor han skulle gå ind på scenen med en ægte ged. Geden afhentede Povl og hans lærer, daværende adjunkt Lennart Edelberg, hver aften i Farup i lærerens egen bil. Geden var ikke scenevant, så de begejstrede tilskuerne måtte leve med, at geden besørgede på scenen, når den gjorde sin entré.

Studieturene til bl.a. Mandø med selvsamme adjunkt Edelberg var populære. Mange af eleverne har tydeligt husket magien og oplevelserne ved disse udflugter og de spændende opdagelser i naturen. Her berettes der om fundet af masser af blåmuslinger, botanisering, optegning af kort og rugen der drær.

Lærerne er et kapitel for sig. De fleste bidragsydere bærer tydeligvis rundt på personlige erindringer af deres faglige mentorer, hvilket sandsynligvis skyldes, at det var lærerne, der stod for elevernes karakterer til prøver og eksaminer, lærerne der sørgede for disciplinen, dannelsen og elevernes evne til at opføre sig hensigtsmæssigt. Man fornemmer tydeligt, at bogens skribenter var unge og udforskede livet, mens de færdedes på skolen. Eleverne skulle lære verden at kende – og omvendt. Erindringsbogen indeholder mange rosende skulderklap til lærerkorpsets faglige og sociale præstationer. Nogle af de, der nævnes hyppigst, er Thomas Alvad, Kai Krebs, førnævnte Lennart Edelberg, lektor Heide-Petersen. Andre lærere omtales mere følelsesbetonet. Sandsynligvis på baggrund af lærerens autoritære ansvar, den enkelte elevs følelse af forskelsbehandling eller med udgangspunkt i situationer, der omhandler håndtering af uenigheder, karaktergivning osv. Måske noget, der redaktionelt burde have været dæmpet en anelse ned. Enkelte beskrivelser er på kanten til at være nærgående. Dog er de fleste lærer-beskrivelser underholdende og bare til at smile ad. Dette gælder f.eks. omtalen af rektor Vestergaard, der i foråret 1968 udtrykte sin misbilligelse ved, at de unge piger gik i korte og usømmelige nederdele (lårkort), og at der var for meget kysseri i skolegården – ”ulækkert kraniesnaveri.”

Alt i alt – et stærkt vidnesbyrd og en underholdende bog med væsentlige tidsbilleder af Katedralskolen, tonen, ånden og skolens store betydning fra 2. verdenskrig til i dag. Masser af herlige detaljer, minderne vælter ud af studenterne fra Ribe.

Erindringsbogen kan helt sikkert godt tåle at blive læst af mange andre end Ripensersamfundets medlemmer herunder tidligere eller nuværende elever og lærere. Bogen bærer titlen ”Erindringsbilleder fra Ribe Katedralskole 2024.” Er man interesseret, kan bogen skaffes for 100 kr. inkl. forsendelse ved henvendelse til Niels Korsgaard på nk@ripensersamfundet.dk