Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ryk Ind Ribe, tirsdag den 11. juni 2024

Bilister, der ikke automatisk er berettigede til en køretilladelse til at krydse Domkirkepladsen, kan nu søge om tilladelse via Esbjerg Kommunes hjemmeside.

Fra den 1. juli til og med den 11. august vil den gennemkørende trafik blive ledt udenom Domkirkepladsen i Ribe. Bilister med godkendte ærinder inden for forsøgsområdet kan søge om tilladelse til at få adgang. Det betyder, at med en køretilladelse kan man passere vejbommene i Grydergade, Grønnegade og ved Von Støckens Plads.

Vejbommene er udstyret med nummerpladescannere, som læser nummerpladen på køretøjet. Er nummerpladen registreret, åbner vejbommen automatisk.

Tilladelsen skal søges digitalt via Esbjerg Kommunes hjemmeside. Du får let dgang ved at klikke her https://www.esbjerg.dk/trafikribe. Her kan man også se, hvem der har mulighed for at få en køretilladelse, som kan søges med et MitID.

På forsiden vælges punktet ”Ansøg om ny licens eller billet”, og herefter vælges ”Licens til Trafikforsøg Ribe”.

– Vi kalder det en køretilladelse, men man får ikke et fysisk dokument, som skal være synligt i køretøjet. Tilladelsen er udelukkende en digital blåstempling af en given nummerplade, som vil få vejbommene til at gå op, når køretøjet nærmer sig, siger Henning Ravn (V), formand for Plan & Byudviklingsudvalget.

Beboere indenfor det trafikregulerede område med en beboerlicens behøver ikke at søge, da deres køretøjer automatisk er forhåndsgodkendt til at kunne åbne bommene. Det samme gør sig gældende for håndværkere med en håndværkerlicens. De overnattende gæster vil have mulighed for at køre ind og læsse af og på under hele forsøget. Gæsterne henvises stadig til at parkere på de store p-pladser tæt på bymidten.

Chef for natur og byrum og formand for styregruppen bag forsøget, Morten Andersson, fortæller, at overnattende gæster skal have en kode fra overnatningsstedet, så bommene åbnes. Skulle det ikke ske, kan gæsterne selv åbne bommene ved at taste koden ind og endelig kan overnatningsstedet også åbne bommene.

Hvad med begravelser?

– Her får domkirken og bedemændene en kode, så de kan åbne bommene.

– Vi har forsøgt at tage højde for alle situationer, og i øjeblikket tester vi bommene i Esbjerg. Her virker de efter hensigten, siger Morten Andersson, der lige som alle andre er spændt på forsøgets udfald.

– Når forsøget er overstået, får vi nogle fakta, vi kan forholde os til.

De midlertidige bomme vil være åbne i tidsrummet kl. 22.00–8.00, hvor kørsel kan foregå uden køretilladelse. Om søndagen vil bommene være åbne til kl. 10.00 af hensyn til kirkegængerne.

På vejbommene findes et telefonnummer, som man kan ringe til, hvis bommen ikke åbner som forventet. Vejbommene scanner kun nummerplader på køretøjer, der er på vej ind i området. Bommene åbner automatisk for alle, der vil forlade området.

For yderligere information og ansøgning om køretilladelse, besøg https://www.esbjerg.dk/trafikribe ved at klikke på det markerede felt.