Nordens apostel i Ribe

Hjem/Nordens apostel i Ribe

Annonce

Project Description

Tekst og foto: Ole Bendix
19. august 2019

Nordens apostel i Ribe

”I mere end 4 meters dybde, nedgravet fra toppen af den oprindelige overflade, registrerede vi i alt 83 grave”, skriver Morten Søvsø om udgravningerne ved Ribe domkirke (2008-2012) og han fortsætter ”Meget tyder på at, at det er lykkedes at finde det sted, hvor den danske konge Haarik den Unge, i midten af 800-årene gav Ansgar tilladelse til at opføre en kirke og lade en præst tage varigt ophold.”

Vi er mere end 100 år tidligere end Harald Blåtand, der rejste sine Jellingestene med inskriptionen om, at han kristnede danerne i ca 985. For her midt i Ribe, midt i 800-tallet ligger de første kristne grave på dansk jord og meddeler os, at her var både en kirke, en menighed og en kristen gravplads.

Det vidste vi egentlig godt, fordi munken Rimbert i krønikeren ”Ansgars levned” fortæller historien om, at kong Harald Klak allerede i år 826 sammen med sin hustru og søn samt øvrige kongelige følge blev døbt i Albans-kirken ved Mainz, hvor selveste kejser Ludvig ”stod fadder til Harald og iførte ham den hvide daabsdragt.”

”Harald Klak, der laa i strid om Magten med Godfreds søn, Haarek.” ”Sikkert i Haab om militær støtte mod Haarek lod Harald og hans mænd sig døbe. Ved hjemrejsen blev han derfor ledsaget af en Huspræst eller Huskapellan, der frivilligt havde tilbudt at følge ham op til de vilde og frygtede Daners Hjemland. Denne mand var munken Ansgar.” (Sønderjyllands kirkehistorie).

Efter daaben og besøget hos kejser Ludvig rejste den danske konge hjem sammen med ”munkene Ansgar og Autbert”. Autbert dør efter sygdom, mens Ansgar fortsætter sin mission og det lykkes ham først at etablere en kirke i Dannevirke og siden hen i Ribe.

Ifølge Roskilde krønikeren opholdt de ”sig i fire år hos kongen og omvendte mange til troen. Efter at være vendt hjem blev Ansgar gjort til ærkebiskop af Hamburg; han besøgte snart danerne, snart folkene hinsides Elben, og vandt en utallig mængde af begge folk for troen.”

Ansgar bliver belønnet for sin vellykkede missionsvirksomhed med udnævnelsen til ærkebiskop af Hamborg (831) og siden Bremen. Til gengæld må Harald Klak forlade Danmark og bo i Frisland – et len han fik af Kejser Ludvig for sin kristne indsats. Tilbage i Jylland får Ansgar lov til at bygge kirke i Ribe af kong Haarik den Unge i 850érne.

I Roskilde krønikeren kan man læse om Ansgars besværligheder med at etablere kristendommen i Danamark, hvor der om Haariks efterfølger kong Erik barn står: ”Han blev snart rasende på kristusdyrkerne, jog præsterne ud af landet og befalede at lukke kirkerne. Uforfærdet opsøgte den hellige Ansgar ham, og han forvandlede den grumme tyran fra en vild løve til det blideste lam, og det i sådan en grad, at han selv antog kristendommen, og ved en forordning bød alle sine mænd at blive kristne. Da blev præsterne kaldt tilbage, og kirkerne blev genrejst og istandsat. Desuden blev en domkirke opført i Ribe – en anden i Slesvig.”

Saxo skriver at ”Ansgars heldbringende Formaninger fik nemlig Erik til at aflægge sit vanhellige Sinds Vildfarelser, han sonede, hvad han i overmod havde fortrudt, og viste sig lige saa ivrig til at udøve Fromhed som tidligere at foragte den, saa han optog ikke blot en mere heldbringende Lærdom med lærvilligt sind, men aftvættede ogsaa ved den Renhed, der var over Slutningen af hans liv, de Pletter det havde fået i Begyndelsen.” (s.374)

Kort og godt, så havde Kejseren en del at skulle have sagt over det sydlige Danmark i en tid hvor der i perioder herskede flere konger over det danske rige.  I 854 bliver Haarik den Unge konge og indleder en mere forsonende linje over for kristendommen og Ansgar besøger ham flere gange i Hedeby (og Ribe). Ansgar får tilladelse til at ”opføre en Kirke i Vestkystens vigtigste handelsby, Ribe, som derved fra første Færd blev forudbestemt til sin store Betydning for Udviklingen af de sønderjydske Kirkeforhold. For øvrigt regnedes Ribe for en sønderjydsk By lige til Valdemarernes tid.”

Vi må antage at de første kirker grundlagt af Ansgar var bygget i træ og vi må videre antage, at den første kirke i Ribe har ligget under den nuværende domkirke. Rundt omkring domkirken er den ældste danske kristne kirkegård afdækket arkæologisk af Søvsø og hans folk 2008-2012. Vikingernes by lå øst for åen og den nye kristne menighed har måttet bygge uden for vikingebyen tæt på det område vi i dag kender som liljebjerget.

Det er derfor med fuld Ret, Ansgar har faaet Hædersnavnet ”Nordens Apostel”.

Faktaboks:
Benediktermunk og ærkebiskop Ansgar født 801 og død i 865.
Opfostret i klostret Corbie i Flandern (stiftet år 660 af de merovingske konger)

Og siden som voksen overfør til klostret Corvey i Sachsen.
Følger Kong Harald Klak til Danmark 826-830.
Fortsætter til Sverig, hvor han grundlægger en menighed i Birka 830.
Udnævnes til ærkebiskop af Hamborg 831/832.
Efter at en dansk konge har brændt Hamburg ned i 845 bliver Ansgar ærkebiskop af Bremen(/Hamburg) med ansvaret for missionen nord for Elben.
”Ansgars levned” er skrevet (870) af hans efterfølger ærkebiskop Rimbert.

Litteratur
”De kristne vikinger – og udgravningerne ved Ribe Domkirke 2008-12 af Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer, Forlaget Liljebjerget, 2014.
”Det danske imperium – storhed og fald af Michael Bregnsbo og Kurt Villads Jensen, Forlaget Aschehoug Egmont. (2. udgave, 1. oplag, 2005)
”Ansgars levned af Rimbert”, København 1910, Kristeligt folkebibliothek Forlagsmagasinet.
”Roskildekrønikeren”, 2. udgave, Wormianum 2002.
”Ryd Klosters Årbog, Wormianum 1989.
”Sønderjyllands kirkehistorie af Jørgen Larsen, De unges Forlag 1946
”Saxo Grammaticus, Danmarks krønike, Forlaget Sesam (5. oplag 1997)

Annonce