Tekst Hasse Jørgensen, pressefoto, onsdag den 27. september 2023

Efter en turbulent sommer er den nye bestyrelse for Ribe Pensionistforening kommet godt i gang med arrangementerne.

Bankospillene er genoptaget på Hotel Ribe med stor succes, og på mandag den 9. oktober kommer en særdeles kendt foredragsholder i foreningen. Det er Niels Ole Frederiksen, måske bedre kendt som NOF, der holder foredraget ”Født i Horsens tugthus”. Det sker på Hotel Ribe klokken 14, og ud over foredraget bliver der fællessang fra Højskolesangbogen.

NOF er født i fængslet i Horsens, hvor hans far var fængselsinspektør. Barndommen har på nogle måder været lidt anderledes for den lille purk, og bl.a. kan NOF berette om, hvordan der var 350 mennesker med til hans barnedåb. Dåben blev foretaget i fængselskirken, og de indsatte havde mødepligt til Gudstjenesterne.

NOF fortæller også om Danmarks flugtkonge nummer 1, Karl August Lorentzen, der adskillige gange flygtede fra fængslet.

Foredraget koster 75 kroner for medlemmer, og er du ikke medlem af pensionistforeningen, kan du blive det formedelst 40 kroner for resten af sæsonen.

Tilmelding skal ske til foreningens formand, Hanne Vejrup, på telefon 24602317.