Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ryk Ind Ribe, lørdag den 15. januar 2022

Selv om der frem til år 2025 er afsat 44.835 millioner kroner til nye cykelstier i Esbjerg Kommune, er der lange udsigter til, at de længe nærede ønsker om cykelstier fra Vester enge til Obbekær og langs Roagervej fra Ribe til Roager, går i opfyldelse.

De nævnte cykelstier er ikke med på den prioriteringsliste, Esbjerg Byråd skal drøfte mandag aften.

Til gengæld skal byrådet drøfte ansættelsen af en netværkskoordinator til 1,2 millioner kroner. Tanken er, at man på tværs af forvaltningerne skal indtænke fremme af cyklismen i kommunen både af hensyn til sikkerheden og forureningen. Af begge årsager er det gavnligt at fremme cyklismen.

De godt 44 millioner kroner, der er afsat til cykelstier i de kommende år frem til 2025 tænkes anvendt til anlæg af cykelstier fra Bramming til St. Darum, i Kirkegade i Esbjerg, ved Nørrebrogade i Esbjerg, mellem Grimstrup og Endrup langs hovedvej 11 og endelig ved Størsbølvej.

Ønsket om cykelstier langs med Obbekærvej og Roagervej er med på kommunens liste over ønskede cykelstier, men der er ikke sat noget årstal på for, hvornår de pågældende cykelstier kan anlægges.

Kommunen har tidligere søgt statstilskud til cykelstien langs Obbekærvej, men pengene gik i stedet til stien fra Bramming til Darum.

Annonce