Tekst: Johnny Tauman    Foto: Charlotte Lindhardt
25. maj 2023

Nationalpark Vadehavet har netop uddelt midler fra sin tilskudspulje. Nationalparkens bestyrelse afsætter hvert år midler til at støtte projekter og arrangementer, som beboere, organisationer, grupper m.v. i vadehavsområdet ønsker at gennemføre. Der kan gives tilskud på op til 10.000 kroner.

I år har vi modtaget 11 ansøgninger fra hele vadehavsregionen, og de 75.000 kroner, som bestyrelsen har afsat til formålet, rakte til, at ni ansøgere helt eller delvis kunne blive begunstiget.

Fra RYK IND RIBEs dækningsområde har Øster Vedsted Fællesråd fået et beløb.

Landskabsgang 2.0 – 7500 kr.

Arbejdsgruppens arbejde går ud på at revidere og videreudvikle den nuværende Landskabsgang med nye stimuligheder – gerne tilkoblet nabo-lokalområders stisystemer (V. Vedsted, Hviding, Ribe, mv.). Særskilt inddrages lokale cykelsti/ruter, herunder den nye cykelsti mellem Øster Vedsted og V. Vedsted. Hjemmesiden vedr. Landskabsgang: https://www.landskabsgang.dk/