Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
6. april 2021

Der er mange i vadehavsområdet, som gerne vil bidrage til udviklingen af Nationalpark Vadehavet. Nationalparken har således modtaget hele 20 spændende ansøgninger om støtte til lokale projekter og arrangementer fra en pulje på i alt 75.000 kr., som nationalparkens bestyrelse har afsat til formålet.

Midlerne rækker til, at 11 ansøgere kan få tildelt et støttebeløb, og dermed må der desværre gives afslag til ni ansøgere.

“Selv om det naturligvis er ærgerligt ikke at kunne imødekomme ellers fine ansøgninger, så glæder vi os over at så mange ønsker at være med til at forbedre naturen og muligheden for at komme ud og opleve nationalparken”, siger økonomikonsulent Marianne Thorlund Tølbøll fra Nationalpark Vadehavet.

“Det er meget positivt, at mange lokale foreninger og aktører ønsker at bidrage til at gøre Vadehavet kendt og tilgængeligt for såvel lokale som besøgende udefra”, tilføjer hun.

RYK IND RIBE har valgt at have fokus på de projekter, som omhandler Ribeområdet.

Tilskudsmodtagerne er her anført med: ansøgernavn, projekttitel og støttebeløb i kroner:

  • Tid i Naturen (Ribe) – Temadag om Vadehavslaksen: 10.000
  • Ribe Netværket, lokale fra landforeningen Praktisk Økologi – Vilde haver, bier og blomster: 3000
  • Ribe Roklub – Ribe Vesterå – mulighedernes å: 7000
  • Ribe Træskibslaug – Toiletsystem til KAREN af Mandø: 10.000

Arkivfoto Fra Ribe træskibslaug – René Jørgensen 2018

Nationalpark Vadehavet ser frem til at modtage ansøgninger igen i 2022.

Annonce