Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
17. januar 2021

(Anden del af to)

Opbakning fra landsbyen

– Vi ville egentlig gerne være blevet i Jedsted eller Gredstedbro området, da maskinstationen havde været der siden 1965. Men dengang kunne vi ikke finde en egnet grund, fortæller Hans Tobiasen. – Vi undersøgte forskellige muligheder, men kunne eksempelvis ikke få en grund i Ribe Industrikvarter, lyder det fra Hans, som derfor placerede sin virksomhed midt i Farup. – Og denne beslutning har vi ikke fortrudt, fortæller Hans til RYK IND RIBE.
Landsbyen bakkede op om placeringen ved familiens slægtsgård, hvor faderen levede af et planteavlsbrug med maskinstation. Og så gjorde det jo heller ikke noget, at Hans var en Farup-dreng.

Masser af aktivitet

Det er masser af aktivitet under vores besøg – såvel i maskinhallen, værkstedet samt på den store vaskeplads, hvor en maskine bliver renset med damp. Brian fremviser de store snittere, som skal stå klar til at komme i drift til maj. Det er fantastiske maskiner med GPS og en her-og-nu analyse af udbyttet, som kan formidles videre, så der kan tages højde for fremtidige gødskninger med meters nøjagtighed.

De store snittere er rengjorte og parat til opgaverne fra maj måned.

Opgaver lokalt og i Vojens /Toftlund

– Vi kører meget i lokalområdet inden for en radius på 20-25 kilometer, siger den nye kørselsleder, der også kan fortælle om opgaver, der ligger så langt væk som Vojens og Toftlund. Der er er tale om heldagsopgaver, da der skal påregnes en transporttid fra Farup til destinationerne på 45 minutter til 1½ time hver vej.

Hjælper i lokalsamfundet

Firmaet Hans Tobiasen har deltaget i arbejdet med nybygning af Farup fælled og nedbrydning af Farup forsamlingshus. – Vi vil altid gerne bidrage med vores hjælp og kompetencer i lokal samfundet. Det giver et godt sammenhold, fortæller Hans som også med tilfredshed kan konstatere, at befolkningen består af både indfødte og tilflyttere i alle aldre.

Entreprenøropgaver

Inden vi afslutter samtalen om firmaet, så skal der lige knyttes nogle ord til entreprenørdelen.
– Den fylder vel omkring 25 % af omsætningen, fortæller Hans og tilføjer:- Vi arbejder for lokale kunder, byggefirmaer i Ribe og Esbjerg-området samt Esbjerg Kommune og Din Forsyning.
Desuden laver Hans Tobiasen en del gravearbejder for landbruget – stalde, gylletanke og plansiloer.- Endelig har vi sortering af jord, siger Hans i sin gennemgang af opgaver.

19 maratonløb

Firmaet Hans Tobiasen er i vækst med plads til flere opgaver og udfordringer – og derfor sker opsplitningen med den nye rolle til Brian Christensen. Det vil som omtalt give Hans mere tid til opgaver i virksomheden, men mon ikke også noget bliver dedikeret til løbesko på landevejen? Hans er beskeden – og udtaler, at han løber lidt engang imellem. Men! Det er faktisk blevet til 19 maratonløb både i Danmark, Tyskland, Frankrig og USA.
– Vi er et par stykker der løber sammen på forskellige tidspunkter henover ugen, når det passer ind i familielivet og arbejdet. Det er en god flexibel sport, der passer godt ind i maskinstations livet, er den afsluttende kommentar fra et berigende besøg.

Husk det rigtige fodtøj

Og så må RYK IND RIBEs medarbejder bare huske det rigtige fodtøj ved næste besøg, hvis der er nedbør i vejrudsigten. Der var nemlig en del mudder på gårdspladsen, så gummistøvler havde været mere passende.

Husk gummistøvler ved næste besøg, hvis der er nedbør i udsigt!

Annonce