Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen, lørdag den 11. juli

Marineforeningen i Ribe har fået lidt af et klenodie overrakt.

Det drejer sig om et maleri af skoleskibet København malet af Peder Chr. Pedersen, og medlem af marineforeningens bestyrelse, Anker Andsbjerg, fortæller, at der nu vil blive skabt plads til maleriet i Marinestuen på Hotel Ribe.

– Vi er meget glade for at have fået dette fine maleri, siger Anker Andsbjerg.

Giveren er elektriker Ole Christensen, Ribe, der oprindeligt er Fynbo, men som for mange år siden flyttede til Ribe, hvor han først arbejdede hos installatør Mogens Knudsen i Sdr. Hygum og senere på gartneriet på Ribelund. Som ung sejlede Ole Christensen som marinesoldat i en torpedobåd.

Ole Christensen har arvet det fine billede, der oprindeligt tilhørte hans bedstefar Jens Chr. Larsen, der var fisker og boede i Sletten ved Humlebæk. Han var en af de fiskere, der sejlede jøder til Sverige under anden verdenskrig. Han døde i 1974, og hvor han havde fået billedet, melder historien intet om.

Maleren Peder Chr. Pedersen blev født i Øster Vandet ved Thisted i 1870, og da han var tre år gammel, tabte hans far, der var tømrermester, et stykke træ ned i hovedet på den lille purk. Det bevirkede, at Peder Chr. Pedersen mistede hørelsen og taleevnen. Han levede sit liv som døvstum. Han døde i 1950 i Ålborg.

Som 9-årig kom Peder på døveinstituttet i København, og dansklæreren opdagede hurtigt Peders evne til at tegne. Det blev starten på en karriere som maritim maler.

Skoleskibet København tilhørte ØK og blev søsat i 1921 som verdens største sejlskib, en femmasters bark med en hjælpemaskine fra B og W på 508 hk.

I 1928 eller 1929 forsvandt skibet sporløst under sejlads fra Buenos Aires med kurs mod Australien under ledelse af kaptajn Hans Ferdinand Andersen. Skibet gik ned med 59 personer om bord.

Annonce