Tekst & Foto: Johnny Tauman
24. maj 2023

(Artikel I af III)

Borgemødet i Ribehallen havde fire stationer, hvor det var muligt at drøfte og udveksle idéer med en række eksperter. Mange borgere søgte efter velkomsten og små tre minutters oplæg over til Morten Søvsø, som stod for emnet: Kultursvampen og dens betydning for Ribe.
Overinspektøren i arkæologi kender om nogen til udfordringen og de historiske data – og er som regel en af de første fra Sydvestjyske Museer, som dukker op når der udgravninger. Sidst bla. på parkeringspladsen mellem Grønnegade og Præstegade.


Beboerne i Ribe Midtby oplever fra tid til anden sætningsskader på sine bygninger – og Morten Søvsø kunne da også fortælle, at nogle huse er sunket 14 cm mellem 1917-2000.
Der var flere forslag på bordet og i drøftelserne mellem husejerne. Mange undrer sig over, at kloaksepareringen skal lede regnvandet væk, i stedet for at lade den sive ned gennem brostenene.

Velkomst ved Henning Ravn

– Navnet Skibbroen og åhavnen kan føres tilbage til henholdsvis 1450 og 700-tallet, lød det fra formanden for Plan & Byudviklingsudvalget Henning Ravn, da han åbnede mødet. Han påpegede Ribes centrale historiske rolle – og omtalte Konferencedagen med ordene: – Det gik rigtig godt, og fortsatte: – Nu er det så jeres tur til at komme på banen – jeres viden skal bruges. Det Ribe byder på, kan ikke opledes andre steder. Det sidste blev nævnt med henvisning til godt en million gæster. Men der skal også være gode rammer for beboerne.

Tag vare om kulturarven

Direktøren for Teknik & Miljø, Henrik Studsgaard lagde skarpt ud: – Vi skylder hinanden og vores eftertid, at der tage vare om kulturarven. Selvom byen står på et gyngende grundlag, så skal sætningsskader undgås.

Det sidste sagt med henvisning til kultursvampen. Og så er der lige vandstanden, som skal hæves,

Steffen afløste Niels Frederiksen

Det maritime Ribe var repræsenteret af Steffen Steffensen: Han sagde bla. i sit oplæg: – Det er vigtigt at bevare de kulturhistoriske værdier og sikre, at alle kan sejle på Ribe Vesterå. Det betyder, at vandstanden skal hæves.


Mange bådejere søgte naturligvis hen til denne station og kom med mange holdninger, værdier og spørgsmål.
Blandt de mange borgerforslag kunne man læse følgende på post-it:

 • En bådeplads ved vejdirektoratets midlertidige ”bro” på ydersiden af ringvejen
 • Der var oprindelig tre pramme som blev drevet af tidevandet. Kunne det gentænkes?
 • Slusen kan ændres – skal styre vandstanden
 • Hvor meget vil vandet stige ved Skibbroen i forhold til en stigning ved slusen?
 • Hvad koster kompensation til jordbruget, hvis vandstanden hæves?
 • Kajaksejlads vil være optimalt med 50 cm vandhævning
 • Vesteråen som jolle paradis for børn og unge

På tavlen ved temaet Kultursvampen kunne man læse:

 • Ny kultursvamp undersøgelse?
 • Opdæmning tættere på byen – evt. sluse? Bedre for landmænd
 • Kunstigt pumpe vand ind i svampen? Evt. benytte regnen?
 • Sug svampen ud – fylde op med noget andet?
 • Lav en ”mur” spunsvæg omkring Ribe-By = kultursvamp og fyld vand i (regnvand) oppefra til det ønskede niveau.

I den sidste artikel torsdag vil flere forslag og ideer blive præsenteret. Mange af post-it forslag kunne sagtens gælde både for en, to, tre eller alle fire grupper, da de omhandler en og samme udviklingsplan for Skibbroen og Det maritime Ribe.