Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ryk Ind Ribe og pressefoto. Mandag den 18. januar.

Spørgsmålet om sikring af de bløde trafikanter i krydset Bjerrumvej-hovedvej 11 er nu bragt ind på Christiansborg på foranledning af Lokalråd Ribe Midt. Formanden for lokalrådet, Niels Frederiksen, har haft en dialog med det lokale folketingsmedlem Anders Kronborg (S), der har handlet hurtigt og allerede drøftet sagen med Socialdemokratiets trafikpolitiske ordfører.

Som beskrevet i Ryk Ind Ribe har der været et møde mellem repræsentanter fra lokalrådet, Esbjerg Kommune og Vejdirektoratet for at se på muligheden for en sikring af krydset. Der er to forslag på bordet. Et, der går ud på at lave en tunnel under hovedvejen. Det er dyrt og besværligt. Prisen er anslået 32 millioner kroner. Et andet forslag går ud på at lave en lysregulering af krydset. Det er relativt let og billigt. Prisen er 8 millioner kroner, fordi krydset skal bygges en smule om for at give optimale forhold.

På mødet var der enighed mellem parterne om at pege på løsningen med lysreguleringen. Trafiksikringen af krydset er ønskeligt ikke alene for de mennesker, der bor på Bjerrumvej, men også af hensyn til de mange turister, der hvert år passerer krydset til fods eller på cykel for at komme fra Ribe til Kammerslusen eller omvendt.

Anders Kronborg vil bringe lokalrådets ønsker videre og synes lokalbefolkningen har en vigtig pointe.

– Da jeg var udvalgsformand i Esbjerg Kommune, fik vi jo fremmet flere vigtige cykelinitiativer, som bl.a. en ny cykelsti til Vadehavscentret. Gode cykelforhold er både til gavn og glæde for kommunens egne borgere, men det er også med til at fremme cykelturismen i Vadehavsområdet, siger Anders Kronborg.

Havde det ikke været for coved-19, så havde Anders Kronborg været på travetur med borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), for at se nærmere på forholdene. Den planlagte tur blev dog aflyst, da der kom øgede coronarestriktioner.

Anders Kronborg

– Jeg har allerede haft dialog med flere interessenter om projektet, og jeg kender synspunkterne rigtig godt. Der har gennem tiden været flere løsningsmuligheder, og jeg havde også et planlagt besøg med borgmesteren i Esbjerg Kommune, som blev aflyst grundet Corona-restriktioner. Jeg har haft en fin dialog med lokalrådsformanden, og jeg vil gerne rose og anerkende lokalrådet for, at de sammen med interessenter samler sig om en løsning, som de i fællesskab kan anbefale, siger Anders Kronborg.

– Jeg kan naturligvis ikke love noget, men jeg kan love, at jeg vil tage projektet med retur til Christiansborg og anbefale det, hvor det giver mening og føler projektet kan nyde fremme, siger Anders Kronborg, som bekræfter, at han allerede har været i dialog med den socialdemokratiske transportordfører om projektet.

Esbjerg Kommune har mange ønsker, men Anders Kronborg tror på, at dette ønske måske også har mulighed for at nyde fremme i puljer, som ikke lige har parallelitet til de store infrastrukturforhandlinger.

 

Annonce