Tekst Hasse Jørgensen, foto lokalarkivet, onsdag den 20. oktober

Samtidig med, at der kan holdes årsmøde i Lokalarkivet for Vester Vedsted Sogn med foredrag, kan lokalarkivets medlemmer også glæde sig over nyskabelser i lokalarbejdet.

Lokalarkivet har været så heldige at få tildelt 28.000 kr. fra Norlys Vækstpuljen og 5.000 kr. fra Brandkassefonden Sydvest. I lokalarkivet har man længe ønsket bedre muligheder for at formidle. Bl.a. ved hjælp af en storskærm.

– Det har vi nu fået råd til, og vi har købt en storskærm. Den kan vise billeder, der kan ses. Desuden har vi fået mulighed for at købe en bærbar PC, der kan få billederne op på skærmen, fortæller arkivleder Anette Brandt Schmidt.

Der er desuden blevet råd til køb af 2 ordentlige kontorstole – de gamle var fra 1970 og udslidte, og Esbjerg Kommune har stillet 2 hæve-sænkeskriveborde til rådighed.

Alt er placeret i Forsamlingshuset i Vester Vedsted og kan benyttes af andre brugere af huset. Således kan børn og unge til f.eks. fællesspisninger streame film på skærmen eller den kan bruges ved møder og andet. Der er desuden blevet mulighed for at indkøbe 2 borde og 12 stole, der ligeledes står i rummet og kan bruges til møder m.m.

– Sikke et løft, det har givet rummet og os, siger Anette Brandt Schmidt.

Det hele kan ses, når lokalarkivet indkalder til årsmøde.

Årsmøde

Det sker den 27. oktober kl. 19.00i forsamlingshuset. På grund af Coronaen har det ikke været muligt at afholde årsmødet tidligere, og sidste år var det helt aflyst.

I forbindelse med årsmødet vil formanden for Lokalarkivet, Tage Rosenstand, holder et foredrag om en af sineforfædre, Otto Rosenstand – foregangsmand og præst i Vester Vedsted.

Otto Rosenstand var sognepræst i perioden fra 1888 til 1929, hvor han faldt om på prædikestolen ramt af en apopleksistilfælde. Ud over at være sognepræst var han også en foregangsmand i sognet, og han stod bl.a. bag oprettelsen af højskolen, brugsforeningen og plantning af læhegn.