Project Description

Tekst og foto: Renè Jørgensen
10. oktober 2019.

Ledige: tillid eller kontrol?

I budgetbesparelserne er det kommet frem, at man fra direktionens side vil nedlægge Projekthuset i Ribe.
Man vil sende en lille gruppe af de, der er længst væk fra arbejdsmarkedet til Esbjerg. Langt de fleste ansatte i Projekthuset er, efter hvad RYK IND RIBE erfarer, fleksjob-ansatte, hvorved det formenligt er en langt lavere lønudgift end måske først antaget i forhold til besparelsen.

Tidligere kunne ledige fra Bramming vælge mellem Esbjerg og Ribe. Det kan de ikke mere. Nu skal de til Esbjerg. Er der noget at sige til, hvis argumentet mod lukning er, at der er for få tilknyttet, derfor lukningen? Eller hvad med der var ledige i Esbjerg, der tog til Ribe? Alt andet lige kunne man vælge det sted til beskæftigelsen, hvor lønudgifterne er lavest.

En udokumenteret påstand er, at rådgiverne ikke må sende nogen i praktik i Ribe. Om det er korrekt, ved vi ikke, men det er, hvad redaktionen erfarer.

Glædeligt, at der i budgetbesparelsen, er lagt op til, at man vil spare på lægeerklæringer.  Glem ikke, hvorfor nogen er længere fra arbejdsmarkedet end andre. Får de en bedre hjælp ved at blive sendt til Esbjerg?

Og snakker vi syge på en overførselsindkomst, sygedagpenge eller lignende, er det bekymrende, at tidligere cancerpatienter bedre kunne håndtere sygdommen end jobkonsulenten og jobcentret. Det er da bekymrende.

– Hvis man er meget sårbar, så mister man som borger meget hurtigt overblikket og føler sig som kastebold i systemet. Det skal vi gøre bedre, så de føler, at de får en ordentlig behandling. Det kræver en håndholdt indsats, udtaler Rikke Vestergaard, kommunaldirektør, Esbjerg Kommune til CXOmagasinet, og det er præcis det der må være kerneopgaven, men glemmes i en besparelses runde.

Før I vælger at skubbe nogen endnu længere ud over af kanten, er der en besparelse i det? – Måske i kroner og ører, men er det det rent menneskeligt? – Vi tvivler.

Måske skulle der ryddes op i egne rækker først.