Tekst Hasse Jørgensen, foto Region Syddanmark, torsdag den 19. januar 2023

Borgerne i Ribe-området vil formentligt fremover få noget længere til lægevagten, end tilfældet tidligere har været. Lægevagten i Ribe lukkes nemlig efter alt at dømme permanent, og det betyder, at borgerne i Ribe-området fremover skal opsøge lægevagten i Esbjerg.

Det fremgår af det forlig, der er indgået mellem Region Syddanmark og PLO-Syddanmark (Praktiserende Lægers Organisation. Red.) om fremtidens lægevagt. Den nye lægevagtsaftale sikrer – i følge Region Syddanmarks hjemmeside – syddanskerne et nært og kvalificeret lægevagtstilbud, når de har brug for hjælp uden for lægens åbningstid. Desuden indføres der en akutknap, så patienter med et akut behov kan trykke sig frem i telefonkøen.

Den nye aftale er nu blevet underskrevet af Region Syddanmark og PLO-Syddanmark, og i følge hjemmesiden moderniseres lægevagten til gavn for både borgere og læger. Den nye lægevagtsaftale har som mål at sikre borgerne et godt og velfungerende akuttilbud, der skaber tryghed, opleves tilgængeligt og er kendetegnet ved høj sundhedsfaglig kvalitet.

Parterne har forhandlet en ny aftale siden foråret 2022. Den skal nu endeligt konfirmeres af regionsrådet, før den kan træde i kraft, men det er formentligt kun en formssag.

Fremtidssikret

Udvalgsformanden for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, Bo Libergren (V), er i følge regionens hjemmeside glad for, at der efter en lang forhandlingsperiode nu er fundet en god og fremtidssikker løsning:

– Det har stor betydning for borgerne i Syddanmark, at de har et trygt og tilgængeligt lægevagttilbud, når de har brug for det. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået en aftale, som tilbyder konsultationer lokalt i regionen og udnytter lægevagtens ressourcer bedst muligt, og at det fortsat er de praktiserende læger, som driver lægevagten.

Også formanden for PLO-Syddanmark, Birgitte Ries Møller, er glad for den nye aftale:

– Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at nå til enighed om en aftale, der moderniserer og fremtidssikrer en lægevagt af høj faglig kvalitet i vores region. Det frigiver vigtige lægeressourcer, at regionen overtager ansvaret for lægevagten om natten, og det, tror jeg, vil komme alle borgere i Region Syddanmark til gavn.

Ressourcer udnyttes bedst muligt

Den nye lægevagtsaftale indeholder en række tiltag, som skal sikre, at lægevagtens ressourcer udnyttes bedst muligt. Det betyder bl.a., at Region Syddanmark overtager opgaverne i lægevagten alle dage kl. 23-08.

Derudover stiller Region Syddanmark også en række ydelser til rådighed, som skal aflaste nogle af lægevagtens opgaver, så de kan bruge mest muligt af deres tid på at tilse patienter. Fx vil regionen stille yderligere hjælpepersonale til rådighed for lægevagten. Hjælpepersonalet skal hjælpe lægen med at foretage visse undersøgelser, som fx halspodninger eller urinundersøgelser, rense sår og måle vitale parametre, før patienten kommer ind til lægen.

Hjælpepersonalet skal også hjælpe patienten, fx ved behov for indlæggelse, så patienten oplever et trygt og sammenhængende forløb.

Som en del af aftalen vil der også blive oprettet en akutknap, som gør det muligt for borgere med akut behov for lægehjælp at komme foran i telefonkøen og dermed komme igennem til vagtlægen inden for få minutter.

Fakta

Der vil fremover være lægevagtskonsultation i Odense, Esbjerg, Kolding, Aabenraa, Vejle, Sønderborg, Svendborg, Faaborg, Assens, Nyborg, Middelfart, Fredericia, Haderslev, Varde, Brørup, Rudkøbing, Grindsted, Tønder og Ærø.

Med virkning fra 1. februar 2024 overtager Region Syddanmark alle lægevagtens opgaver i tidsrummet kl. 23-08.

Lægevagten er forbeholdt patienter med akut opstået eller forværret sygdom. Med aftalen vil der være en god adgang til de praktiserende læger i dagtiden for patienter med behov for hjælp samme dag, så belastningen i lægevagten efter kl. 16.00 nedbringes.