Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ryk Ind Ribe, onsdag den 24. november

Alt tyder på, at “Kultur- og Fritidsforeningen seminarieHuset Ribe” nu får faste lokaler i seminarieHuset om end, det ikke bliver helt det antal, foreningen havde ønsket.

Den nyvalgte bestyrelse, der tegner foreningen, har ønsket tre permanente lokaler, som kunne bruges af “seniorhuset”, men i forvaltningens oplæg til fordeling af de ledige lokaler i seminarieHuset, er der kun medtaget to, der ligger i den selvstændige bygning, der tidligere rummede fysik- og kemilokaler.

Formanden for kultur- og fritidsudvalget, May-Britt Andrea Andersen (C) fortæller, at udvalget netop har drøftet forvaltningens oplæg til fordeling af lokaler.

– Vi godkender i hovedtrækkene forvaltningens oplæg, men vi indstiller, at det nye udvalg tager en samlet drøftelse af anvendelsen af lokalerne. Formanden for foreningen, Nini Oken, har også henvendt sig, fordi foreningen ønsker nogle lokaler, der ligger tættere ved elevatoren i forhold til dem, forvaltningen foreslog. Det ønske efterkommer vi, men der er i budgetoverslaget kun afsat penge til driften af to lokaler til seniorhuset. Derfor kan vi ikke nu godkende tre lokaler, forklarer May-Britt Andrea Andersen.

I forslaget til fordeling af de ledige lokaler ligger også en flytning af den visiterede genoptræning fra sundhedshuset (det gamle sygehus. red) til seminarieHuset. Det vil i givet fald give plads til sundhedsvæsnets ud kørende team, der i øjeblikket har til huse på Margrethegården. Lokalerne her skal give plads til de aflastningspladser, som ikke findes i Ribe i øjeblikket. At genoptræningen foreslås flyttet til seminarieHuset hænger sammen med, at man mener, det giver en lettere overgang til de frivillige aktiviteter, der er i seminarieHuset og i det nærliggende Ribe Fritidscenter.

Indeholdt i forslaget er også, at nogle af lokalerne friholdes som buffer, hvis f.eks. færdselsstyrelsen på et tidspunkt skulle ønske at overtage hele den kommunale administrationsbygning, hvor styrelsen i øjeblikket råder over hele første sal.

Annonce