Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, pressefoto, onsdag den 21. september 2022

Det er ikke kun bygningerne, der ændrer udseende, når museet Ribes vikinger skal ændres til et helt nyt og moderne museum. Også det tilstødende Krügers Anlæg skal have et kæmpe løft.

Formålet er ifølge arkitekt Mette Guldbrandt, AART architects, Aarhus, at åbne anlægget, så det bliver brugt fremfor nu, hvor stort set ingen mennesker benytter det.

Under præsentationen af det store museumsprojekt påpegede Mette Guldbrandt, at når man færdes i Vedels anlæg, der ligger lige på den anden side Dagmarsgade, er der ingen der opfatter Krügers Anlæg som noget man skal komme i, fordi bøgehækken skærmer for anlægget, og der er ikke direkte stiforbindelse fra Vedels Anlæg til Krügers Anlæg.

– Ved at ændre lidt på stiforløbet og gøre anlægget synligt, vil det være mere oplagt at benytte Krügers Anlæg, fastslog Mette Guldbrandt.

Tanken er, at der skal laves nye stiforløb i anlægget, så man ikke skal gå frem og tilbage på de samme stier, men så man kan gå i sløjfer, og der er forslag om en træbro, der går ud mellem sivene. Der skal laves pladser, hvor man kan opholde sig, og der skal være mulighed for udeservering og picnic.

Der er planlagt frugttræer, højbede med spiselige urter, og i det hele taget skal anlægget ikke være så friseret. Der er nemlig også tænkt på biodiversiteten.

Deet er også planlagt at lave et direkte kig fra museet til Ribe Domkirke og på den måde binde by og museum mere sammen.

Museets gavl ud mod Krügers Anlæg skal fortsætte som et stort glasparti, og ved at beskære træerne lidt og dermed ”løfte” kronerne, bliver der mulighed for at lave det direkte kig fra museum til domkirke.

Ifølge Mette Guldbrandt skal blodbøgen på stedet være meget central. Et par træer i parken er så syge, at de må lade livet, men stammerne kan laves om til træskulpturer.

Annonce