Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto, søndag den 12. september

Ribe Filmklub havde set frem til igen at kunne vise film her fra september i Fællessalen i seminarieHuset, men det må man nu skyde en hvid pind efter.

Kommunen har med meget kort varsel meddelt, at lokalet fortsat skal bruges til covid-19 test. I første omgang frem til midten af oktober men med mulighed for at kunne forlænge brugen af lokalet til test yderligere.

Det betyder, at Ribe Filmklub er nødsaget til i første omgang at aflyse de planlagte forevisninger i september og oktober.

Det ærgrer og undrer H.C. Bonde, formand for Biografklubben Dagmar, der driver filmklubben sammen med biblioteket, især fordi Fællessalen er eneste mulighed i Ribe for at vise filmene, og den ikke har været tilgængelig de seneste to halvsæsoner for de 600-800 publikummer, som er det normale tilskuertal for en sådan periode.

– Vi har fuld forståelse for, at der lokalt i Ribe er brug for et sted til fortsat at kunne teste for covid-19. Men set i lyset af, at testfremmødet og dermed også behovet for lokalekapacitet er blevet væsentlig mindre, synes vi nok, at Esbjerg Kommune kunne finde et andet og mindre lokale, hvor denne testning kunne udføres.

– Fællessalen er helt central for Biografforeningens filmaktiviteter, og vi kan ikke anvises andet lokale, da salen har det apparatur og udstyr, der skal til for at vise filmene for de mange trofaste og faste publikummer, vi har til vores forestillinger.

– Kommunens udmelding betyder, at vi må aflyse vores planlagte forestillinger i september og oktober og måske også resten af året. Det indbefatter, kan man frygte, måske også aflysning af Folkemødets aktiviteter i Fællessalen 14. – 17. oktober, som filmklubben er en del af.

– Det er situationen, som det ser ud nu, men vi appellerer som sagt til, at kommunen finder et andet testlokale, så vi og andre foreninger i det mindste kan genoptage vores aktiviteter i Fællessalen til november, siger H.C Bonde.

Annonce