Kommunen vedligeholder vandløbene på samme måde som amtet

/Kommunen vedligeholder vandløbene på samme måde som amtet

Annonce

Kommunen vedligeholder vandløbene på samme måde som amtet 2018-08-16T15:21:05+00:00

Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen, copyright. Torsdag den 16. august.

Esbjerg Kommune foretager vedligeholdelse af vandløbene i kommunen på samme måde, som Ribe Amt gjorde det.

Det fastslår formanden for udvalget for teknik og byggeri, Søren Heide Lambertsen (S) i en mail til Rykindribe.dk som en kommentar til den artikel, vi havde forleden dag.

I artiklen mente undertegnede, at grødeskæringen lader meget tilbage at ønske, og at Hjortvads udløb i Ribe Å og selve åen øst for Ringvejsbroen med tiden vil lukke på grund af manglende grødeskæring.

Det tilbageviser Søren Heide Lambertsen.

– Jeg kan oplyse om, at Esbjerg Kommune foretager vedligeholdelse på samme måde som Ribe Amt gjorde. For Ribe Vesterås vedkommende betyder det, at der skæres grøde på strækningen mellem Frislusen og Stampemølleåens udløb.

– Tagrør, som du refererer til, kan brede sig til en vis grad, især i år med lange perioder med lav vandstand.
– Lukke et vandløb som Ribe Vesterå eller Hjortvad Å kan de dog ikke. Dertil er både vandmængde og strøm for kraftig. Vi reducerer tagrørsbevoksninger i vandløb, når det er nødvendigt af hensyn til opretholdelsen af de regulativmæssige dimensioner, men det er der ikke baggrund for at gøre på den strækning, du nævner, skriver Søren Heide Lambertsen i et svar til kommentaren.

Indtil januar 2007 var det det daværende Ribe Amt, der varetog vedligeholdelsen af alle vandløb i amtet, og der fandt en kontinuerlig grødeskæring sted, idet der var ansat folk til denne opgave. Med kommunalreformen overgik opgaven med vedligehold af vandløb til kommunerne.

Annonce