Project Description

Tekst og arkivfoto Hasse Jørgensen, torsdag den 21. januar

Etablering af meget store landbrug her på egnen har tidligere givet anledning til megen debat og protester fra naboer, der bl.a. mente, at de meget store landbrug ville medføre store gener og herunder en kraftig øget trafik på ellers stille kommuneveje.

Nu har byrådets udvalg for plan og miljø etableret et dialogforum med landbruget, så man kan få drøftet og planlagt tingene, inden de giver problemer.

Der, hvor dialogforum skal træde til, er i tilfælde, hvor der er tale om meget store dyrehold med et produktionsareal på 6.000 kvadratmeter eller mere, og hvor der er tale om et bebyggelsesareal på 5 hektar eller mere inklusive arealerne mellem og omkring bygningerne og anlæg.

Ifølge forslaget til dialogforum skal producenten eller dennes konsulent tage kontakt til kommunen ved starten af ansøgningen, så det kan drøftes, hvordan naboer og andre kan blive orienteret om sagen, og med hensyn til den øgede trafik vurderes det i hver enkelt sag, hvordan det skal gribes an.

Der har været nedsat et udvalg til at arbejde med sagen bestående af borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), formand for udvalget for plan og miljø, Karen Sandrini (S) og næstformand i udvalget, Kurt Bjerrum (V), repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, repræsentanter fra Sydvestjysk Landboforening, repræsentanter fra 8 store husdyrbrug og repræsentanter fra Teknik & Miljø.

– Vi har i plan- og miljøudvalget godkendt planen for en bedre dialog, som den ligger. Vi har ønsket, at landbruget er opmærksom på eventuelle problemer så tidligt som muligt i processen, og at lokalsamfundet er inddraget, så der er lejlighed til at komme med kommentarer tidligt i processen, fortæller Karen Sandrini, der føjer til, at det her gælder de store landbrug, der kan være til gene for lokalsamfundet.

Annonce