Tekst og arkivfoto Hasse Jørgensen, mandag den 20. november 2023

Den grønne omstilling har for alvor vundet indpas på Ribe Katedralskole, hvor elever og lærere for tiden arbejder med tre store projekter.

Det ene projekt, der har fået navnet ”Grøn værdi”, munder ud i en stor messe på fredag i skolens sportshal på Damvej. Her vil elevernes arbejde blive præsenteret på ikke færre end 72 stande.

De to andre projekter, skolen er med i, er på regionsbasis. Projekterne har titlerne: ”Klimaplaner og -handlinger” og ”Samkørsel på ungdomsuddannelser” Begge projekter har til formål at styrke elevernes og lærernes handlekompetencer til et mere klimavenligt og bæredygtigt samfund.

Messen på fredag, der åbnes klokken 12 af formanden for byrådets udvalg for klima og miljø, Jørgen Ahlquist, er resultatet af, at 2. årseleverne og 1.hf har arbejdet med klima og bæredygtighed under overskriften ”Grøn værdi”. Arbejdet kulminerer med messen i skolen hal, hvor der stilles 72 messestande op med forventningsfulde elever, der er klar til at pitche deres idéer og arbejde med grøn værdi.

Foruden elever og lærere fra Ribe katedralskole har de ældste grundskoleelever (8. til 10. klasse) fra byens skoler fået tilbud om at besøge messen. Meningen er også, at eleverne, der selv har en messestand, skal rundt og besøge kammeraternes messestande.

Med hensyn til et af de to regionsprojekter ”Klimaplaner og -handlinger” er der oprettet en projektgruppe bestående af 4 lærere og en af skolens pedeller som sammen med 12 elever fra Gaia (skolens klimaorganisation. Red.) skal igangsætte klimaplaner og -handlinger på skolen.

– Projektet er i gang og fortsætter frem til sommer 2024. Projektgruppen og eleverne fra Gaia har en særlig opgave og interesse i at kigge, lære og blive inspireret af messen på fredag. Vi forventer, at en del af messens mange projekter og idéer kan gennemføres enten af eleverne på messen eller i projektgruppen Klimaplaner og -handlinger, fortæller Tanja Skrydstrup Kjær, der sammen med lærerne Birthe Lykkeskov, Annemette Vestergaard Witt og Allan Gade Jacobsen, er tovholdere på messen.

– Alle eleverne med en messestand har fået til opgave at filme deres pitch af den grønne idé/opgave. Disse film indsamles af lærerne, så vi også senere kan kigge tilbage på idéerne og blive inspireret til grønne tiltag, fortæller Tanja Skrydstrup Kjær.