Tekst: Johnny Tauman    Foto: Privat
30. november 2022

– Det har aldrig været hensigten, at der skulle parkeres langs diget, siger leder Hans Korsgaard Laursen, Entreprenør Distrikt 5, Ribe og fortsætter: -Så var det blevet markeret på asfalten. Og slet ikke der, hvor vi opsætter pæle.

Hans Korsgaard Laursen tilføjer, at folk kan blive påkørt, når de stiger ud af bilen. Det gælder både af forbikørende, men også af de biler, der bakker ud fra p-pladsen overfor.
Ved at opsætte kantpæle vil kommunen både sikre færdslen og at området fremstår rent og pænt – og at biler ikke laver huller og får jord /mudder kørt ud på vejen.

Der er ofte i sommermånederne stor mangel på parkeringsmuligheder ved Kammerslusen, så derfor vil de nye kantpæle skulle fremskynde planerne om etablering af en ny stor parkeringsplads bag ”Slusemesterboligen”.