Tekst: Johnny Tauman     Dronefoto: Ove Detlevsen
23. januar 2023

På Tangevej står et tårn, som i dag fungerer som mobilmast. Men vil tårnet mon kunne benyttes til beboelse ved en sammenbygning med nyopført ejendom – ligesom det tidligere vandtårn på Willemoesvej. Hvem tør mon tage chancen og skabe en unik konstruktion – og vil de påmonterede mobilinstallationer kunne flyttes til en højere mast, såfremt det vurderes uhensigtsmæssigt sundhedsmæssigt at bo tæt på radiobølger.

Byggeri fra 1913

Ribe Stiftstidende.
6. november 1913 : Aandssvageanstaltens Udvidelse.
Anstaltens Vandtaarn.
Oprindelig havde man tænkt sig dette Taarn anbragt midt for Indkørselen, saaledes at det dannede et Slags Portparti med Gennemkørsel og Rum for Portner og Nattevagt; men af Hensyn til Bekostningen derved og den mindre intime Forbindelse mellem Portnerens Lejlighed, der skal være i den op mod Vejen liggende Funktionærbolig, har man forandret Standpunkt og lagt Taarnet op paa Bakken, medens man ordner Portpartiet paa følgende Maade: Tværs over den brede Indkørselsvej opføres en Mur med en større Port i Midten til Indkørsel og et Par mindre Indgangsdøre ved Siderne. Hele dette murede Parti afsluttes ud til Siderne med en Slags Udbygninger, hvoraf den ene danner Rum for en Nattevagt, medens den anden staar i Forbindelse med Portnerens Lejlighed og danner Karnap, savledes at han fra denne kan overse begge Sider af Indkørselen og de mindre Indgangsdøre.
Fra Karnappen og den tilsvarende Udbygning for Portneren fortsætter Muren ud mod Tangevejen (Porten ligger noget tilbagetrukken) og afsluttes ved en muret Pille, hvorfra den saa atter gaar over til at danne Hegn.
Udhuset, der ligger op mod Vejen og hvoraf i øjeblikket en Del af Muren er nedrevet, flyttes tilbage og forsænkes noget i Jorden, saaledes at det bliver ganske skjult af Hegnsmuren. Vandtaarnet bliver altsaa lagt op paa Bakken. Her vil man allerede se Udgravningen for Fundamenterne, og man vil i Dag begynde paa at støbe Stenene, hvoraf Taarnet skal bygges. Dette, der udfores af Firmaet Christensen og Nielsen, opføres i Modsætning til de fleste andre Jernbetonkonstruktioner, der støbes paa Stedet i Forme, af færdigstøbte Jernbetonplader, der først opstilles,naar de er fuldstæendig afbundne.

 

Modigt byggeri fra først i 90´erne

Ønsker du at bo højt i Ribe – og måske tænker på det tidligere røde vandtårn på Willemoesvej, så husk lige, inden du bliver for tændt. Der er tale om ungdomsboliger, hvor lejerne kan bo indtil de bliver 34 år. Der er heller ikke elevator i ejendommen, så det sætter også visse begrænsninger.
De sytten lejemål fordeler sig således: Der er tolv 1 værelses ”Ungdoms- eller studieboliger” på 21-28 m2 og fem 2 værelses ”Ungdoms- eller studieboliger” på 36-54 m2.
Der kan være ventetid op til et år – men forhør dig hos Ribe Boligforening.
I Esbjerg har man fået Bjarke Ingels spektakulære højhusbyggeri – tre kaktustårne – mens Ribe har Vandtårnet. Det er unikt, men måske ikke så kønt.
Lejlighedskomplekset 32 år – så dejligt, at nogle var forudseende og så mulighederne frem for nedrivning. Andre har måske en anden holdning 🙂 – sådan er det med arkitektur.

 

Pragtfuld bygning

Husker du at kikke op, når du går forbi det gamle Vandtårn i Dagmarsgade? Du bør nyde og mærke det historiske vingesus fra et pragtfuld bygning, der blev opført tilbage i 1887. Det skulle forsyne 425 ejendomme i Robe med drikkevand. Byggestilen tog afsæt i historicismens fortolkning af den italienske renæssance, hvor de berømte boligtårne i Norditalien præger byernes profiler.
Arkitekt Jens V. Petersen havde været visionær – og helt frem til 1947 kunne vandtårnet opretholde trykket i hanerne hos byens borgere, men efter krigen steg befolkningstallet – og derfor blev tårnet forhøjet med ca. 20 meter. Det stod ingeniør A.G. Bruun bag.
Dette indgreb forlængede vandtårnets leveringsdygtighed med 64 år, indtil det blev lukket i 2011.
Det fortælles, at vandet ved Ribe blev hentet ca. 80 meter nede i jorden – her var der masser af det som kaldes ”godt” vand.
I dag rummer vandtårnet kontorfaciliteter.