Tekst & Foto: Johnny Tauman
7. december 2022

Der skal bygges en ny vejbro over Tved Å på Obbekjærvej umiddelbart i nærheden af Sportsvejs udmunding. De første geotekniske jorbundsundersøgelser er belvet gennemført: Forbipasserende kunne onsdag følge arbejdet, hvor der blev hentet en lang række prøver op. Den mobile borerig foretog boringer tæt på selve åløbet.