Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, foto privat, fredag den 17 marts 2023

John Frikke er blevet ny oldermand for Ribe Storkelaug.

John Frikke blev valgt ind i bestyrelsen på den netop overståede generalforsamling, og han afløser nu afdøde Steen Klaaby, der på generalforsamlingen blev mindet for den store indsats, han har ydet for Ribe Storkelaug.

På generalforsamlingen blev det i øvrigt oplyst, at storkelauget for anden gang har kunnet uddele en erkendtlighed til et barn, der blev født netop på den dag, hvor storken kom til Ribe for første gang.

Det var Pernille Adelhardt, der rent faktisk fødte datteren Harriet nogle få minutter efter, storken første gang var i Ribe det år. Det var den 28. april.

Som Pernille Adelhardt siger: – Jo, i Ribe tror vi på storken.

Bestyrelsen ser efter konstitueringen således ud: Oldermand John Frikke. Kassemester: Esther Hoftijzer. Ceremonimester: Ole Lauridsen. Redemester: Ove Beck. Storkebroder: Kjeld Andreasen. Suppleanter: Jens Bang og Jens Ole Fassel.

Annonce