Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen, tirsdag den 15. december.

Beboerne i Jernvedlund og omegn kan se frem til, at de efter 1. marts skal drikke vand fra et andet vandværk end deres eget. Det bliver formentligt Gørding Vandværk, der skal levere vandet, og som får et pålæg fra kommunen om at levere det.

Årsagen er, at byrådets udvalg for plan og miljø har pålagt bestyrelsen for Jernvedlund Vandværk at finde alternative forsyningsmuligheder, da der er for mange urenheder i vandet fra Jernvedlund Vandværk. Det er ikke sundhedsfarligt, men urenhederne overskrider grænseværdierne, og derfor er kommunen nyd til at skride ind.

Jernvedlund Vandværk er i øvrigt det eneste vandværk i kommunen, der har for mange pesticider i vandet.

– Det er en sag, der er startet i slutningen af 2017, hvor mange områder havde en forhøjet urenhed af et stof, der tidligere er brugt af landmænd.

– Jernvedlund Vandværk ligger stadig over grænseværdien. De har skullet finde muligheder for at komme under grænseværdierne, men det har ikke været muligt, og derfor skal de søge tilslutning til et andet vandværk, formentligt Gørding, fortæller formanden for udvalget for plan og miljø, Karen Sandrini, der fortsætter: – Som myndighed er vi nødt til at gribe ind. Der har været en partshøring inden afgørelsen.

Bestyrelsen for Jernvedlund Vandværk har flere gange forsøgt at løse problemet, men det er aldrig sket, og kommunen har bl.a. opfordret bestyrelsen til at sætte betalingen for vand op, så der var penge at investere for. Heller ikke det er sket.

Vandværket har ikke nogen større kapital, og en tilslutning til Gørding Vandværk skal således finansieres ved lån, der skal betales af de 244 forbrugere under Jernved Vandværk.

Hvor meget, det vil koste at koble Jernvedlund Vandværk op på vandværket i Gørding er ikke oplyst, men ud over at forpligtige sig til at få vand fra Gørding skal bestyrelsen i Jernvedlund Vandværk også garantere, at udvindingen af vand fra Jernvedlund Vandværk skal stoppe den 1. marts.

Annonce