Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
14. maj 2019

RYK IND RIBE er kommet i besiddelse af  følgende mail, som er udsendt til en række foreninger / organisationer som orientering.
Mailen er stilet til “udset følgegruppe” – udvalgt af hvem?
Der er tale om et åbent møde, hvor alle er velkomne, men man skal jo vide, at mødet holdes!
Mødet afholdes onsdag den 15. maj kl. 19.00 i Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe.
I mailen fremgår det, at Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

Udset følgegruppe

Kære forening/organisation der er udset til at være en del af følgegruppen for projektet Ribe Østerå vådområde.
Esbjerg Kommune afholder informations- og dialogmøde om de undersøgelser, der skal gennemføres forud for et eventuelt projekt i Ribe Østerå.
På mødet vil der blive redegjort for baggrunden for den proces, der er sat i gang, og der vil være lejlighed til dialog om den kommende proces.

Mødets dagsorden

  1. Velkomst
  2. Orientering om baggrunden for et projekt i Ribe Østerå
  3. Dialog om baggrunden for et projekt
  4. Orientering om processen
  5. Dialog om processen
  6. Eventuelt

 Følgende er orienteret

Følgende foreninger/organisationer er orienteret om det åbne møde

Ribe Lokalråd Midt
Ribe Sportsfiskerforening
Sydvestjysk Landboforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Jægerforbund
Familielandbruget
Gl. Præg
Ribe Storkelaug

Mødet er indkaldt af biolog Tomas Jensen, TEKNIK & MILJØ, afdeling Natur & Vandmiljø

Annonce