Tekst Hasse Jørgensen, mandag den 8. februar

Hviding Sognearkiv er i den situation, at sognearkivets pladsproblemer snart kan løses.

Byrådets kultur- og fritidsudvalg har netop indstillet til byrådet, at de 300.000 kroner, der i budgettet er afsat til et nyt sognearkiv, frigives. Dertil kommer, at sognearkivet har fået tilskud fra en lang række fonde og i øjeblikket er ved at indhente tilbud på et nyt sognearkiv, der skal opføres som en del af kultur- og aktivitetscenteret i Egebæk-Hviding.

Planen er, at der skal opføres et hus på 120 kvadratmeter. Det kommer til at indeholde et arkiv- og arbejdsrum med egen indgang, som skal administreres af sognearkivet. Dertil kommer et depotrum, som skal bruges af aktivitets- og fritidscentret, og endelig bliver der en forbindelsesgang med udstillingsmuligheder.

Med den placering kommer sognearkivet til at ligge centralt.

Ud over de nævnte penge fra kommunen har sognearkivet fået midler fra Esbjerg Kommunes – pulje til lokale projekter, Nordea Fonden – Her bor vi puljen, Therkel Jørgensens Legat, Norlys Vækstpulje og Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond.

Behovet for mere plads er kommet efter, at kommunen har solgt Egecentret, hvor sognearkivet havde til huse. Arkivet flyttede til 1. sal i Vester Vedsted gl. Skole, der nu er forsamlingshus, og her er pladsen trang.

Jytte Knudsen fra sognearkivet fortæller, at arkivet modtager arkivalier i form af dokumenter og billeder samt henvendelse fra personer, der slægtsforsker, og som vil høre, om arkivet ligger inde med billeder eller andre oplysninger, om deres aner.

– Vi registrerer alle dokumenter elektronisk. Det kan være som personarkiver, foreningsarkiver m.m. Billeder bliver scannet ind, og ligeledes registreret elektronisk. Registreringen af dokumenterne bliver tilgængelig på www.arkiv.dk, ligesom alle billeder kan ses på www.arkiv.dk

– Vi har i dag registreret 1.766 billeder, og vi har nok et par tusinde liggende endnu, som mangler at blive scannet og registreret, fortæller Jytte Knudsen.