Project Description

Tekst & Foto Johnny Tauman
30. maj 2020

Mange, mange børn benytter den afspærrede skaterbane på Ansgarskolens idrætsanlæg – både i skoletiden og fritiden. RYK IND RIBE har derfor bedt Esbjerg Kommunes afdeling for Byggeri give svar på en række spørgsmål, som kan være med til at lovliggøre rampen. Kontorchef Ole Eriksen har sendt nedenstående, som bringes i fuld længde uden journalistisk bearbejdning.

1. Forventet sagsbehandlingstid på byggeansøgning
Vi forventer at kunne færdigbehandle ansøgningen i den kommende uge.

2. Betragtes en forenings skaterbane på en kommunal matrikel (som her Ansgarskolen) for et legeredskab – og dermed skal kontrolleres af en legepladsinspektør – eller er der andre love og paragraffer, der dækker et sådant redskab?
Det vil være en del af en installation, ikke nødvendigvis defineret som legeplads, som vi vil sikre gennemgås af en legepladsinspektør som for en legeplads.

3. Vil der være krav om en vedligeholdelsesplan samt periodiske eftersyn – og i givet fald hvem lægger rammerne herpå – og hvem udfører?
Det fremgår af bygningsreglementet 2018, kap. 16, § 358, at projektering, udførelse, drift og vedligehold af legepladsredskaber og -underlag, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignende, der er offentligt tilgængelige, skal ske, så der opnås tilfredsstillende sikkerhed mod personskader. Så der skal foreligge en form for vedligeholdelsesplan.

Udtjente skateboard som rækværk – udgør de en risiko ift. krav om afstand fra hinanden?

4. Byggeriet skal vel ligeledes tjekkes for hoved- og halsklemfælder – hvem tjekker op?
Det skal etableres efter en standard. Det påhviler altid en ansøger at sikre, at tekniske bestemmelser og standarder er overholdt. Legepladsinspektøren vil ved et tilsyn kunne konstatere om standarden r overholdt.

Med disse data ser det ud til, at rampen snart kan blive lovliggjort – og benyttes flittigt ind til skaterbanen ved Ribe Fritidscenter står færdig. Hvad der skal ske herefter vides ikke? Læs tidligere artikel med forslag om at flytte rampen over i nærheden af det nye anlæg.

Annonce