Tekst Hasse Jørgensen, foto privat, fredag den 7. juni 2024

Sognepræst Helene Dam er ansat som vikar ved Sct. Catharinæ Kirke, hvor hun det næste halve års tid skal vikariere i den stilling, er blev ledig, da sognepræst Simon Stubkjær flyttede til Fyn.

Helene Dam er uddannet operasanger hos Pierre Bernac og Nadya Boulanger i Paris, og har bl.a. været ansat i Det Kongelige Operakor i en årrække.

Hun er desuden uddannet fra Københavns Universitet i retorik og teologi, og har virket som ekstern lektor samt undervist i retorik på Pastoralseminariet og Præsternes Efteruddannelse.

Hun har været sognepræst i bl.a. Holmens Kirke, hvorfra hun tog sin afsked i 2017 for at gå på pension.

Helene Dam var endvidere initiativtageren til Babysalmesang i 2003 og er bl.a. redaktør på “Min første sangbog”.