Tekst og foto Hasse Jørgensen, torsdag den 26. januar 2023

Pengene er – som tidligere omtalt i Ryk Ind Ribe – bevilget, men hvornår arbejdet udføres, står fortsat hen i det uvisse – bortset fra, at det bliver i år.

Arbejdet består i at gøre Haulundvej til en mere trafiksikker vej for de bløde trafikanter. De skal ske ved at gøre vejen til en såkaldt 2 minus en vej ligesom det er sket på Bjerrumvej.

Ved hjælp af stiplede linjer i hver side af vejen skabes der felter til fodgængere og cyklister. Bilisterne skal holde sig midt på vejen og kun, hvis de møder modkørende bilister, må de overskride de stiplede linjer og køre ind på cykel- og gangfelterne.

Beslutningen om den nye vej blev truffet i plan- og byudviklingsudvalget i oktober til udførelse i indeværende år. Det betyder, at pengene var til rådighed fra 1. januar.

Ønsket om en mere trafiksikker vej er kommet ikke mindst fra Lokalråd Ribe Midt og fra storkesøens ejere. Lokalrådet har netop spurgt til, hvor langt projektet er og fået det svar fra kommunen, at projektet skal planlægges og relevante myndigheder skal høres, inden projektet kan sendes i udbud. Så starttidspunktet er ukendt, men det bliver i år, loves det.

Lokalråd Ribe Midt har bl.a. påpeget, at det ville være godt, hvis arbejdet var udført inden de mange gæster begynder at strømme til Storkesøen og i hvert tilfælde inden Vittenbergskolen begynder efter sommerferien.

– Og det kan godt undre, at det skal tage så lang tid, siger formanden for lokalrådet, Willi Weber.

– Det forberedende arbejde kunne man jo have sat i gang for længe side, og den myndighedstilladelse, der skal til, er politiets godkendelse. Den kunne man jo også have søgt, siger Willi Weber.

Da 2 minus en vejen blev indført på Bjerrumvej, viste det sig, at de nødvendige afmærkninger var lavet i løbet af et par dage, da først arbejdet kom i gang rent fysisk.