Project Description

Tekst: Renè Jørgensen dronefotos: Ove Detlevsen
27. juli 2021.

Har man glemt henvisningen til parkering Øst på Rosen Allé

En borger har rettet henvendelse til RYK IND RIBE med spørgsmålet, om der ikke mangler et skilt, der viser parkering ved P. Øst.

– De mange turister, der kommer til byen, kan ikke finde ind på P. -øst, siger borgeren (navnet er kendt af redaktionen), der mener, der er en forkert skiltning ved Banegården, Rosen Allé / Tangevej.

Det kan der være noget om, for kommer man fra fx. Dagmars gade er der et blind vej skilt, der viser man ikke kan forsætte gennem af Rosen Allé.

Spørgsmålet om skiltningen er sendt til Esbjerg Kommune af en lokalpolitiker.

For beboere i Tvedgade, Sct. Jørgens Vej, Rosen Allé og Seminarievej har kommunen fundet en fin løsning, hvis de ikke kan få bilen ind på ejendommen, mens vejarbejdet udføres.

Bjarne Glentved, Rosen Allé 8, kan ikke benytte sin indkørsel i anlægsfasen af cykelsti og kloakseparering. Han benytter derfor P-Øst og fortæller: – Jeg har en mail fra kommunen, at vi bare skal henvende os, hvis vi får en P-afgift, så klarer de det. Jeg har ingen dispensation.

– Vi har aftalt med Parkeringskontrol Nord, at der ikke skal udføres kontrol på P-øst i hele perioden, hvor der arbejdes i Tvedgade og Sct. Jørgens Vej, skriver Henrik Kongshøj Callesen, der er ingeniør ved Vej & Park i Esbjerg Kommune i en mail til beboerne på de pågældende veje.

Borgerhenvendelsen kan sikkert redde en del turister for en utilsigtet parkerings bøde, for med de mange besøgende i Ribe denne sommer, er der brug for alle de parkeringspladser byen råder over.

Så` er det sagt.

Annonce