Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
11. september 2021

Forhandlingsudvalget til Esbjerg Kommunes kommende budget har tre kataloger til rådighed:

  • Mulighedskatalog
  • Sparekatalog
  • Katalog med eksterne forslag

I forbindelse med Mølledammen er der et interessant forslag, som følger det oplæg, som vi tidligere her på siden har set fra Danmarks Lystfiskerforbund – nemlig at der kobles anlæg af stryg og etablering af en ny å på ”miljø- og habitatsvurderingen”. Samtidig står der noget om forbedring af Stampemølleåens vandføringsevne, uden det er nærmere beskrevet. Så kan man jo også lade stå til, såfremt grødeskæring ikke er en del af løsningen. Der er i forslaget angivet 325.000 kr til ekstern konsulentundersøgelse. Men er det ikke noget vi har set før – og er resultatet defineret på forhånd?
Det er et paradoks, at Danmarks Sportsfiskerforening, der kun har et formål med alt dette: de vil kunne fange flere Laks og Havørreder i Østeråen – prøver så at inddrage alle mulige andre aspekter ind i dette, bla prøver de at tale om kultursvamp og risikoen for byen. Der er for længst lavet en undersøgelse af dette, som viser at det er vandstanden i Vesteråen, som er afgørende ift kultursvampen. Dette kan kun afhjælpes ved at lave en stabil vandstand i Vesteråen, og det kan man ikke gøre ved at fjerne stemmeværket ved bla. Skibbroen…..

Sådan lyder teksten

Teksten i Mulighedskataloget lyder således:

  1. Mølledammen miljø- og habitatvurdering
  2. Beskrivelse af forslag Teknik & Byggeudvalget har anmodet Teknik & Miljø om et oplæg for udtagning af Mølledammen (eller dele heraf) som Natura 2000-område.

Der er behov for en nærmere afklaring og vurdering af løsninger herfor.

Løsningerne kan (hvordan skal det opfattes??) omfatte:

1) Etablering af et stryg gennem én af de 3 møllestrømme kombineret med forbedring af Stampemølle åens vandføringsevne
eller
2) Etablering af et nyt vandløb syd om Ribe By til forbindelse af Ribe Østerå og Ribe Vesterå.

Forslag til løsningerne skal miljø- og habitatvurderes ved eksterne konsulenter.

Indhold fra møde

Danmarks Sportsfiskerforening har haft et møde og forelagt en præsentation, som RYK IND RIBE er kommet i besiddelse af. Den viser, at det er med rette at stille spørgsmål til, hvem der definerer fremtiden for Ribes vandløb.

Læs om mødet: Mødet d. 2. juli 2021 – pdf

Annonce