Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen, tirsdag den 14. marts 2023

Med en tilbagebetalingstid på 3,4 år, og med en reduktion i CO2 udslippet på 81 procent, har Ejerforeningen Nørrelundsparken lavet noget af et scoop ved at få nyt varmesystem.

Det nye varmesystem er indført i 2022. Den samlede investering har været på 1,5 millioner kroner, og den årlige besparelse på varmeproduktionen for de 42 ejerlejligheder i Nørrelundsparken er anslået til cirka 400.000 kroner.

Nu er ejerforeningen klar til at præsentere det nye varmeværk. Det sker ved et arrangement fredag den 31. marts for en inviteret kreds af personer.

Arrangementet byder på en kort præsentation af projektet, hvorefter der vil blive rig lejlighed til at se anlægget i drift og få en god snak om energi, teknik, økonomi eller hvad, der måtte interessere.

Projektleder Kurt Jensen fortæller, at oprindeligt blev varmen produceret på 3 store kedler med oliefyr, som siden blev ombygget til gasfyr.

I 2013, blev der etableret en ny kondenserende gasfyret kedel på 310 KW og et mindre jordvarmeanlæg på 39 KW som supplement til gasfyret.

Over de følgende år viste det sig, at jordvarmeanlægget kunne dække hele varmeforbruget om sommeren, og generelt produceredes varmen billigere med jordvarmeanlægget end med gasfyret.

Energiudvalget arbejdede derfor med ideer om etablering af mere jordvarme, hvilket blev ekstra aktuelt i løbet af sommeren 2021, hvor energipriserne begyndte at stige kraftigt.  Ved udgangen af 2021 var der udarbejdet et færdigt projektmateriale over det nye projekt, så det kunne præsenteres for den kommende generalforsamling i ejerforeningen. Projektet blev godkendt, der blev ansøgt om støtte fra Bygningsordningen. Bygningsordningen gav 150.000 kroner, hvorefter arbejderne blev igangsat.

I september 2022 blev de nye varmepumper startet, og efter en indkøringsperiode var anlægget færdigt og i stabil drift i slutningen af 2022.

Det nye anlæg består nu af:

2 nye varmepumper på hver 48 KW med tilhørende 8.400 meter jordslange.

Den gamle varmepumpe på 39 KW med tilhørende 4.000 meter jordslange.

Det gamle naturgasfyr på 310 KW.

Forventningen er, at varmepumperne kan dække ca. 97% af varmebehovet, så gasfyret kun skal i drift for at dække spidsbelastning i meget kolde perioder om vinteren.

CO2 Regnskab:

Før: 35.000 m3 Naturgasfyr med en udledning på 78.400 Kg. CO2

Efter: Eldrevne varmepumper med en udledning på 14.600 Kg. CO2

Årlig reduktion: 63.800 Kg. CO2 eller 81%.

Annonce