Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, foto Karen Sandrini. Lørdag den 7. september

Spørgsmålet om grødeskæring eller ej er nu havnet på miljøminister Lea Wermelins (S) bord. Det er sket i og med, at ministeren har fået et brev fra borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) under ministerens besøg på Mandø fredag. Brevet blev overrakt ministeren af formanden for byrådets udvalg for plan og miljø, Karen Sandrini (S), der ligeledes gav ministeren en kort introduktion til sagen.

Det, miljøministeren i brevet bliver bedt om at tage stilling til er, om kommunen kan genoptage den tidligere praksis med at slå grøde et par gange årligt.

– Sagen om grødeskæring er sendt tilbage til forvaltningen, og når det sker, kan politikerne ikke gøre mere før sagen er genbehandlet i forvaltningen, og det skal forvaltningen have tid til. Men borgmesteren har mulighed for at spørge ministeren om, hvad man kan tillade sig med hensyn til grødeskæring, og det er det, der er gjort med brevet, siger Karen Sandrini.

Karen Sandrini fortæller videre, at ministeren lovede at kigge på sagen.

– Når nu ministeren var i nærområdet for at kigge på miljø-sager, var det nærliggende at bruge lejligheden til at aflevere brevet for at høre, hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre. Det er bedst at gå til toppen for at få sagen afmystificeret, siger udvalgsformanden.

Ministeren havde ikke nogen umiddelbar kommentar til sagen?

– Nej, det var ikke det, mødet på Mandø drejede sig om. Hun fik en kort orientering, og så fik ministeren og hendes rådgivere brevet.

Karen Sandrini fortæller videre, at hun overrakte brevet til Lea Wermelin fordi borgmester Jesper Frost Rasmussen for tiden er til energimøde i Skotland og derfor ikke selv kunne være til stede på Mandø.

Karen Sandrini fortæller i øvrigt, at det var et rigtigt godt møde med ministeren, der var på Mandø for at se de naturprojekter, der er i gang på øen, specielt Mandø-projektet.

– Ministeren er meget nærværende, meget lyttende og har en forforståelse for det, man på Mandø har brugt meget tid på, nemlig jordfordelingen, fortæller Karen  Sandrini.

På Mandø er noget Natura 2000 og andet ikke. Man har gjort meget for vadefuglene og den unikke natur.

– Vi drøftede meget jordfordelingen og den relation til lodsejerne, som man opbygger. Det var et rigtigt fint møde. Ministeren var meget begejstret. Ministeren blev også orienteret om, hvordan turismen er eksploderet, ligesom hun fik en orientering Dark Sky nu ministeren var her, fortæller Karen Sandrini.

Ud over ministeren og embedsmænd fra ministeriet deltog repræsentanter fra Nationalpark Vadehave, Danmarks Naturfond, Fællesrådet på Mandø og Esbjerg Kommune.

Annonce