Project Description

 

Tekst og foto: Renè Jørgensen
13. december 2019.

Gredstedbro skole: Ny og større legeplads med plads til mere kropslig udfoldelse.

Arbejdet med at etablere den nye legeplads på Gredstedbro Skole skrider fremad, og der venter børnene en mere motorisk udfordrende lege mulighed.

Når en legeplads er mere end 12 år gammel, er det nok også tiden til udskiftning. Legepladsen skal fremstå sikker og om muligt stadig have de samme legefunktioner.

Michael Sommer Larsen, pædagogisk leder på Gredstedbro Skole Vadehav, fortæller at der vil være en tarzanbane, svævebane og balanceredskaber.

Legepladsen er skabt i et samarbejde mellem ledelsen, personalet og elever fra elevrådet.

– To firmaer gav bud på en legeplads med fokus på, at legeredskaberne skulle være udviklende for børnenes balance- og bevægelsessanser. Her faldt vi for tegningerne fra KOMPAN, fortæller Michael Sommer Larsen.

Michael Sommer Larsen håber på, at legepladsen også vil bruges i weekenderne af byens børn.  – Det vil også skabe mere liv uden for skolens åbningstider, siger Michael Sommer Larsen, og der kan garantere legeplads med sikkerheden helt i top.

I mere end to uger har legepladsfirmaet KOMPAN med den lokale sælger Michael Julius og anlægsgartnerfirmaet JRJ Ribe været i gang med arbejdet.

– Arbejdet og legepladsen er nu godkendt af Esbjerg Kommune, og skolen har fået sin ibrugtagningstilladelse, fortæller Michael Sommer Larsen, der glæder sig over resultatet.

På kommunens skoler er der ikke krav om offentliggørelse af legepladsrapporter på skolernes hjemmesider –  en service som ellers er velkendt fra kommunens Dagtilbud – børn fra 0 til skolealderen.
Her kan man også læse om vedligeholdelses arbejdet, og hvordan man vil udbedre fejl fra rapporten.
Det er dog ikke aktuelt på Gredstedbro Skole, som opsætter flotte nye redskaber. Redskaberne tjekkes igennem årligt af en legepladsinspektører, derved kan skole, børn og forældre føle sig sikre på, at legepladsen er i orden.

Annonce