Project Description

Tekst & Foto Johnny Tauman
12. juni 2019

Mange har en mening om åsystemet og fiskebestanden – men hvad er mere naturligt end at få svarene fra fisker Gert Mikkelsen.

Havørreder og andre fisk

Først drejer det sig om havørrederne: ”Bestanden af havørreder har det rigtig godt. I sidste sæson blev der fanget rigtig fint med havørreder – faktisk i alle størrelser”, fortæller Gert Mikkelsen, som henviser til sin hjemmeside: www.ribe-vesteraa.dk. Her kan man også læse følgende om Ribe Vesterå: ”Er de yderste kilometer af Fladså og Gelså systemet. I alt 15.300 meter å med fiskeret på begge sidder. I alt 30.600 meter bred”.
Forekommende fiskearter: havørred, laks, regnbueørred, bækørred, snæbel, gedde, aborre, ål, suder, karper samt div. fredsfisk.

Hygge og samvær er en vigtig brik for nogle fiskere

Fiskene trækker op nu

RYK IND RIBE er stødt på en række fiskere – og har derfor spurgt ind til, hvad de mon går efter lige nu. Gert siger herom: ”De fisker nok efter laks og havørreder – det er fisk, som trækker op i åen nu.” Gert fortæller, at der også er nogle fiskere, der hellere vil fange gedder – og de foretrækker derfor at fiske i den gamle åslynge. Gedder over 80 cm samt karper skal genudsættes.

Odderen er til stede

Der har været en del snak om odderen i forhold til brobygningen ved ringvejen – men er der oddere i åsystemet. ”Odderen er nataktive – så man ser dem ikke så ofte”, konstaterer Gert Mikkelsen, der dog fra tid til anden møder eksemplarer af bestanden.

Udlægning af gydegrus

Og så lige tilbage til bestanden af fisk i åsystemet: ”Grus gruppen med Niels Michaelsen i spidsen fortsætter med at udlægge grus. Der er registreret megen gydning på udlagt gydegrus og på de naturlige gydebanker, fortæller Gert Mikkelsen, der ser med optimisme på fremtiden.

Verdensrekord 1992

“Verdensrekord” i 1992

RYK IND RIBE har været på jagt efter artikler og fiskeriet i Ribe Vesterå – og faldt her over artiklen fra 1992, hvor erhvervsfiskeriet stoppede med at fiske laks og havørreder, da Ribe Sportsfiskerforening lejede fiskeretten. I en artikel samme år beskrives fangsterne af havørreder på 15,1 kg og 15,4 kg som: Verdensrekord. På billedet ses erhvervsfikser Gert Mikkelsen med havørreden på 15,4 kg.
Fornylig blev der landet en laks på ikke mindre end 17,7 kilo – og en længde på 118 cm i Ribe Vesterå.

Ved strømmen omkring Ringbroen

Fiskekonkurrence i efteråret

Konsortiet for Ribe Vesterå oplyser på sin hjemmeside, at fiskekonkurrencen i år holdes i weekenden 21.-22. september.

Laksekvoten i tal

Med hensyn til laksekvoten for Ribe Vesterå 2019 er følgende gældende:
Alle laks – også genudsatte – SKAL indberettes samme dag, som de fanges.
Laksekvoten for store laks er opbrugt – det betyder, at laks over 75 cm skal genudsættes.
Total fangst hjemtaget og genudsat. 53 stk.
Laks på 75 cm eller mindre max 12 stk.

Fiskere i Ribe Østerå

En række lystfiskere vælger at parkere ved Stavnagerbro mellem Obbekær og Varming – og så finde det allerbedste sted.

Fisker prøver lykken i Ribe Østerå

Annonce