Tekst og foto Hasse Jørgensen, lørdag den 6. juli 2024

Rigtig mange ledere i både små, mellemstore og store foreninger kæmper dagligt med problemer. Ikke alene de mange lavpraktiske, der kræver løsninger her og nu, men også de mange overordnede, der måske kan være svære at løse, fordi mange foreningsledere ikke har den nødvendige viden og erfaring. Også fordi det at være foreningsleder er et frivilligt job, der skal passes ind med et fuldtidsjob og ofte et familieliv.

I Ribe blev der for måneder tilbage på Tingstedet arrangeret af bykernes beboerforening efterlyst et kulturelt samråd. Men det findes rent faktisk, og der har foreningerne faktisk mulighed for at hente hjælp.

Fritidskulturelt Samråd i Esbjerg Kommune blev der taget initiativ til for et par år siden, og for et års tid siden blev det rent faktisk nedsat. Og formanden, Claus Madsen, understreger, at det er et Fritidskulturelt Samråd for hele kommunen: – Det hedder ikke Esbjerg men Esbjerg Kommune.

Fritidskulturelt Samråd er en fælles stemme for Esbjerg Kommunes Folkeoplysende Foreninger, som det hedder. Og det med det folkeoplysende har en meget let og bred fortolkning. Det er idebestemte børne- og ungdomsarbejde, politiske ungdomsforeninger (egentlige partiforeninger er undtaget. Red.) hobbybetonede foreninger og kulturelle foreninger herunder også sportsforeninger.

Hvad er Fælleskulturelt Samråd så: det er dialogpartner for de politiske beslutningstagere og den kommunale forvaltning vedrørende beslutninger på kulturområdet. Rådet skal øge synligheden og kendskabet til det folkeoplysende foreningsarbejde i bred forstand og understøtte samarbejdet mellem kommunens mange foreninger og klubber.

– Vi er høringsberettigede for byrådet, og vi kan indkaldes til møder med kultur- og fritidsudvalget. Vi har en rigtig god dialog med forvaltningen, og vi kan være et talerør for medlemmerne af samrådet, fortæller Claus Madsen og fortsætter: – Vi kan også være med til at skabe et samarbejde mellem foreningerne, så der opstår en synergieffekt. En effekt, der meget ofte er overset.

Formanden fortæller videre, at der efter rådets mening er for få medlemmer, og at det formentligt til dels skyldes uvidenhed om samrådets eksistens hos de enkelte foreninger.

Det er næppe prisen på et medlemskab, der er årsag. Det koster 200 kroner at melde sig ind.

– Det er et symbolsk beløb for at vi kan vide, hvem vi har som medlemmer, og det er i øjeblikket kun 20 procent af foreningerne, fortæller Claus Madsen.

Medlem af samrådets ledelse, Jesper Lindgren Gregersen, Ribe, der repræsenterer spejderne, peger på, at et medlemskab af rådet også er med til at give et stort netværk indenfor foreningerne, så man kan samarbejde indbyrdes og udnytte den synergieffekt, der ofte ligger upåagtet hen.

Medlem af byrådets kultur- og fritidsudvalg, Mikkel Ammitzbøl (SF) er glad for, at samrådet nu er etableret og funktionsdygtigt.

– Det er netop det, der blev efterlyst på tingstedet i Ribe, og jeg ser en stor fordel for foreningerne i samrådet og den hjælp, foreningerne her kan hente.

Samrådet har normalt møder hver anden måned, og her kan indkaldes foreninger, der har rejst en sag eller et problem overfor rådet, så foreningerne kan uddybe deres synspunkter. Medlemskab opnås ved at gå ind på samrådets hjemmeside https://fks-esbjerg.dk

Her findes et skema, som skal udfyldes og sendes ind digitalt.