FREMSYN: Fokus på frihøjde og sejllads – Varde-familie besøger Ribe Havn

/, Nyheder/FREMSYN: Fokus på frihøjde og sejllads – Varde-familie besøger Ribe Havn

Annonce

FREMSYN: Fokus på frihøjde og sejllads – Varde-familie besøger Ribe Havn 2018-07-12T09:35:03+00:00

Project Description

Tekst, foto og grafik: Johnny Tauman
12. juli 2018

Sejlløbet før – under og efter den nuværende Ringvejsbro – giver skipperne udfordringer, idet der er tre forhold, man skal have for øje:

1. Med den udløbende strøm – og åens naturlige løb, skal der sejles på nordsiden før- og under broen. Her er renden dybest og mest sejlbar. Med sydvestlige og vestlige vinde kan skibene presses mod broens nordside.

Faktuelle data

2. Den nuværende bro er konstrueret med en vejbane i smig – det betyder, at der er ”masser” af plads mod vest, men at høje skibe kan kile sig fast ved sejllads under broen.

Vejbanen er i smig – både kan kile sig fast

3. Øst for broen skal man tage sig i agt for udløbet af Tved å, som efterlader sig en del sand, mens der ikke er samme problematik, hvor Stampemølleåen løber ud.

Varde-båd er kommet til Ribe

Vardebåd havde netop frigang under Ringvejsbroen

En familie fra Varde var netop kommet under Ringvejsbroen, da RYK IND traf dem på bådepladsen. ”Vi har en højde på godt 3,40 m, så det var nødvendigt at lægge antennen ned, da vi strøg under broen,” fortalte kaptajnen.

Det er ikke første gang, at familien har sejlet fra Varde gennem Vadehavet øst om Fanø til Ribe. ”Det er vigtigt hele tiden at holde øje med vandspejlet for ikke at blive lukket inde,” fortalte kaptajnen, som vælger de ”sikre” perioder til besøg.

Turen gennem Vadehavet havde været smuk. Fra Varde til Ribe med vandet er godt 70 km.

På spørgsmålet om, hvor mange skibe, der ville besøge Ribe på en sådan almindelig onsdag sommerdag, gættede Varde-kaptajnen på 4-7 stykker. Det var antallet han havde mødt gennem Vadehavet og ved Kammerslusen.

De fleste både skal kunne sejle frit under en bro

De almindelige både skal frit kunne sejle under broen

Master og høje både er udfordret

En ny bro over Ribe Å bør have større frigang end den gamle. Det vil betyde, at langt de fleste både vil kunne sejle forbi – og åbninger derfor kun vil ske i reduceret omfang – fx ved besøg til byen og anlæg ved Skibbroen.

På Bådepladsen ligger et skib med høj mast.

På bådepladsen ligger et skib med høj mast – det ville have glæde af en klapbro! Skipperen skal med den båd have masten ned, når han skal forbi den nuværende bro.

Sejllads under nuværende bro kan give udfordringer

FREMSYN: En ny bro over Ribe Å har en markant større frigang end den gamle. Fysisk og mekanisk løsning er svaret.

Annonce