Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ove Detlevsen, mandag den 6. december

Alt tyder på, at et brev er på vej til transportministeriet fra Esbjerg Kommune. I brevet vil kommunen bede ministeriet om at sætte reparationen af ringvejsbroen ved Ribe på standby indtil det er klarlagt, om det nu også er den rigtige løsning at reparere den gamle bro fremfor at bygge en oplukkelig bo.

Det er ikke mindst byrådsmedlemmerne Anders Rohr Jørgensen (V) og Alex Nielsen (V) støttet af borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der ønsker sagen genovervejet, så man ikke kommer til at gøre noget forhastet.

Og byrådets udvalg for teknik og byggeri bakker ideen op. Sagen blev drøftet på udvalgsmødet i fredags, og formanden for udvalget, Søren Heide Lambertsen (V) fortæller, at udvalget nu har bedt forvaltningen om at udarbejde en skrivelse til ministeriet. Når brevet er færdigt, vil det blive forelagt udvalget og muligvis byrådet for at politikerne kan træffe en endelig beslutning om at sende det afsted til ministeriet.

Formålet er at få skaffet åben adgang fra Ribe tilbage til havet, som det siges. Dermed vil man genskabe et maritimt miljø omkring havnen i Ribe. Et område, der i øvrigt indgår i planlægningen af den nye bydel, der efter planerne skal bygges på Ribe Jernstøberis gamle grund.

Det er værd at bemærke, at man i debatten er gået væk fra begrebet klapbro og i stedet taler for en oplukkelig bro eller en bro, der kan åbnes.

Det skyldes ifølge Anders Rohr Jørgensen, at der er mange andre muligheder end en klapbro for at skabe en bro, der kan passeres af lidt større skibe end de, der kan sejle under den nuværende ringvejsbro.

Ideen om en oplukkelig bro stammer helt tilbage fra borgmester Johnny Søttrup, og da det kom frem, at den nuværende ringvejsbro ved Ribe ikke ret meget længere kan tage den tunge trafik, blev planerne om en oplukkelig bro fremmet.

Der blev udarbejdet et projekt for en sådan bro, men det viste sig, at det ville blive alt for dyrt at gennemføre i forhold til de afsatte midler. Midlerne var afsat i det store politiske trafikforlig indgået på Christiansborg, men da det viste sig, at pengene ikke slog til, blev projektet med en oplukkelig bro taget af bordet. I stedet blev det besluttet, at pengene skulle bruges til at renovere den eksisterende bro, så den kan holde mindst 50 år efter reparationen.

– Men det vil være dumt at reparere den gamle bro, hvis det viser sig, at vi kan få en oplukkelig bro, og derfor vil vi gerne have beslutningen udsat til alle muligheder er undersøgt. Det er nu, vi har muligheden for at genskabe det maritime miljø i Ribe, siger Anders Rohr Jørgensen.

Den gamle bro blev lavet i forbindelse med etableringen af omfartsvejen omkring Ribe og stod færdig i 1954.

Annonce