Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, foto Esbjerg Kommune, tirsdag den 22. november 2022

Bureaukratiet har efterhånden sneget sig ind mange steder i samfundet, men nu skal den del af bureaukratiet, der rammer foreningslivet i Esbjerg Kommune, undersøges nærmere. Det har byrådets kultur- og fritidsudvalg netop besluttet.

Beslutningen går på, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at kigge på en mulig afbureaukratisering og dermed lette arbejdet for de frivillige foreningsledere.

Planen er, at arbejdet skal startes med det samme, og sidst i marts næste år skal arbejdsgruppen komme med en indstilling til udvalget.

I udvalgets dagsorden hedder det bl.a.: ” Foreningslivet er en central medskaber af livsglæde og trivsel blandt kommunens borgere. Desværre peger interne undersøgelser og en rapport fra Esbjerg Idrætsråd på, at foreningslivet oplever bureaukratiske byrder i mødet med Kommunen. Dette bekræftes også i en landsdækkende rapport fra kulturministeriet ’Foreningers bureaukratiske byrder’, som udkom i slutning af september 2022”

– Det er noget, jeg og mange andre politikere har drøftet med foreningsledere i længere tid, og nu tager vi det op og ser, om der er noget, vi kan gøre ved det, siger formanden fr kultur- og fritidsudvalget, Jakob Lose (V).

Han peger på, at det i dag ikke er så nemt at være frivillig leder og træner som det var tidligere bl.a. på grund af offentlige krav og krav fra pengeinstitutterne.

– Selvfølgelig er der nogle ting som f.eks. børneattester, vi efter min opfattelse skal have, men vi vil se, om der er andre ting, der helt tydeligt kun er til for bureaukratiets skyld, og som vi derfor roligt kan afskaffe.

– Vi vil kigge på både de kommunale ting, men også de ting, der er lovgivet om.

Det lovgivningsmæssige kan i jo ikke gøre meget ved?

– Ikke på den korte bane, men det kan jo godt være, at vi falder over nogle ting, der åbenlyst er helt tåbelige, og så kan vi jo i samarbejde med foreningerne påpege det overfor regeringen og på den måde prøve at få det ændret, siger Jakob Lose.

Annonce