Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
21. september 2021

Hønen eller ægget: hvad kom først? Interessen for at sætte fokus på plejeplanen for Riberhus Slotsbanke og voldgravene spreder sig som ringe i vandet.

– Misligholdelse af området  – Peder Tørnqvist (tv og Anders Rohr Jørgensen (Foto: René Jørgensen)

Henvendelse 23. august

Allerede tilbage i august skrev Peder Tørnqvist til en medarbejder i Slots- og Kulturstyrelsen, hvis identitet RYK IND RIBE er bekendt med. Henvendelsens overskrift lød: Misvedligehold af Riberhus Slotsbanke.

Indholdet havde bla. følgende emner:
Gennem nu snart mange år, har vi som borgere i Ribe desværre været vidne til, at hele området på og omkring Riberhus Slotsbanke er ved at forsvinde i siv, græs og træer.

  • voldgraven er næsten fyldt med siv og tagrør,
  • der gror store træer på selve voldanlægget,
  • sten fra de tidligere borgtårne er faldet i voldgraven og bliver ikke genplaceret,
  • tilløbet som tidligere forbandt voldgraven med byen åsystem er stort set groet helt til.

– Alt dette sker på trods af, at der rent faktisk findes en plejeplan for området, som jeg går ud fra kommunen skal følge, skriver Peder Tørnqvist. Dette sker bare ikke på nogen måde. Kommunen klipper græsset i området 1 gang om året og klipper ligeledes siv i området 1 gang årligt. Problemet er, at man blot klipper sivene lige under vandoverfladen og aldrig renser op i selve voldgraven

Svar modtaget 8. september

I svaret til Peder Tørnqvist fra Slots- og Kulturstyrelsen fremgår følgende:
Tak for din henvendelse og interesse for det beskyttede fortidsminde Riberhus Slotsbanke. Vi er opmærksomme på, at der er en kritik af den pleje, der gøres ved Riberhus Slotsbanke.

Vi vil på baggrund af din henvendelse foretage besigtigelse af Riberhus Slotsbanke med henblik på at beskrive fortidsmindets tilstand og plejestatus. Herefter vil styrelsen vurdere behovet for opfølgende dialog med Esbjerg Kommune.

Kommentar 10. september

Peder Tørnqvist følger op på henvendelsen – og især udfordringerne med voldgraven, og måden den klippes på. Han skriver bla. til sin fotodokumentation: – For ca. 14 dage siden er der klippet siv i selve voldgraven, dog kun lige under vandoverfladen. Resultatet er, at sivene allerede nu er godt på vej igen. Denne måde at vedligeholde på gør, at vandspejlet år efter år bliver mindre og i selve tilløbet til voldgraven er vandspejlet næsten forsvundet.

Der foreligger en vedligeholdelsesplan, som er helt tilbage fra 1992. Denne har kommunen intet kendskab til, siger de, men da der ikke er lavet en ny og denne ikke er politisk godkendt, så er den gamle vel stadig gældende. Det må være præcis på samme måde, som et vandløbsregulativ er gældende, indtil der politisk er vedtaget en ny. Hvis ikke, hvad vedligeholder man så efter ?

Folketinget inddrages

Det forlyder nu, at folketingsmedlem Anders Kronborg har taget kontakt til ministeren med afsæt i bla. den plejeplan, som han har modtaget fra Peder Tørnqvist. Så med flere interessenter, vil der måske snart ske noget.

Men indtil videre venter vi på Slots- og Kulturstyrelsens besigtigelse af Riberhus Slotsbanke med henblik på at beskrive fortidsmindets tilstand og plejestatus.

Annonce