Flertal for at få vandposten op igen

/Flertal for at få vandposten op igen

Annonce

Flertal for at få vandposten op igen 2018-08-10T16:29:52+00:00

Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, foto Parmo. Fredag den 10. august

Meget tyder på, at der kan skabes politisk flertal for at få sat den vandpost op igen, som tidligere stod for enden af Skibbroen i Saltgade.

Som tidligere omtalt, blev vandposten pillet ned, da toiletterne på Skibbroen blev nedlagt. Og selv om der blev lavet et nyt fundament til vandposten med vandstik fra det modsatte fortov, kom vandposten aldrig op igen. Den står nu gemt hen på en palle på vandværket ved Nørremarksvej.

Ribe fik den så vidt vides af kommunen til 1300 års jubilæet.

Der er flere, der har tilkendegivet, at det er en god ide at få vandposten op. Hvad mener du?

Spørgsmålet stiller vi til formanden for teknik- og byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (A), der svarer:

– Umiddelbart lyder det som en god ide, men jeg kender ikke meget til sagen. Jeg har ikke hørt om den før, og jeg vil undersøge, hvorfor den ikke er kommet op endnu og så vende tilbage, siger udvalgsformanden.

Medlem af teknik- og byggeudvalget, Anders Rohr Jørgensen (V): – Jeg har læst om sagen på Rykindribe, og jeg vil spørge til den på næste udvalgsmøde.

– Vandposten er jo bare taget ned og aldrig sat op igen, og jeg kan ikke se, hvorfor, den ikke skal op igen. Jeg kender ikke argumenterne for, hvorfor den ikke skal op.

Peder Tørnqvist (K), formand for kultur- og fritidsudvalget: – Selvfølgelig skal vandposten op igen. Jeg forstår ikke, at det ikke blot er sket per automatik. Hvorfor i alverden lave en sag ud af noget så simpelt.

Annonce