Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, foto og kort Esbjerg Kommune, mandag den 27. juni 2022

Ny strategisk varmeplan for Esbjerg Kommune vil fortrænge naturgas med et fælles transmissionssystem, som forbinder Esbjerg, Bramming og Ribe koblet med lokale varmeprojekter. En spændende plan ikke mindst i Ribe-området, hvor fjernvarmeværket undersøger mulighederne for udvidelse af forsyningsområdet.

Planen udstikker både tidsplan og geografi for, hvor der etableres fjernvarme i de kommende år. Planen rummer også perspektiver for de områder, der umiddelbart ikke er optimale forsyningsområder på grund af økonomi.

Byrådets Klima & Miljøudvalg er klar til at høre, hvad borgerne i Esbjerg Kommune mener om, hvordan fremtidens varmeforsyning bedst stykkes sammen. Udgangspunktet er en ny strategisk varmeplan, der sætter ord på forskellige scenarier for det fremtidige varmegrundlag.

– Dokumentet er et politisk værktøj, som Esbjerg Kommune skal bruge til at hjælpe varmeværkerne med deres strategiske arbejde. Derfor er planen blevet til i samarbejde med fjernvarmeværkerne, fordi vi har en fælles samfundsmæssige opgave omkring at sørge for den kollektive fjernvarmeforsyning til de områder, hvor det samfundsøkonomisk, selskabsøkonomisk og forbrugerøkonomisk giver mening, siger Jørgen Ahlquist (S), formand for Klima & Miljøudvalget.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Jørgen Ahlquist

Esbjerg, Bramming og Ribe kobles sammen

Frem mod 2030 peger den strategiske varmeplan i retning af at anbefale en udbygning af fjernvarmeforsyningen og nye produktionsanlæg med udgangspunkt i et fælles transmissionssystem, som vil kræve en transmissionsledning på ca. 40 MW fra DIN Forsyning til Bramming og ca. 20 MW fra Bramming til Ribe. Den løsning hænger godt sammen med kommunens ambition om at være CO2 neutral i 2030, da modellen bygger på, at varmen fra bl.a. PtX-virksomheder kan afsættes i fjernvarmesystemet og dermed fortrænge behovet for naturgas. Med denne løsning undgår man et stort ressourcespild ved at genanvende overskudsvarme, og det kan på sigt skabe nye synergier.

– Der er flere aspekter af den løsning, der skal belyses yderligere. Men vi har ladet os inspirere af, at andre større byer med held har implementeret løsningen, der sikrer lave varmepriser og mulighed for integration af billige, grønne og konkurrencedygtige energikilder såsom overskudsvarme, havvandsvarmepumper og biomassekraftvarme, siger Jørgen Ahlquist.

Lokale løsninger får hjælpende hånd

Der vil stadig være områder i Esbjerg Kommune, som ikke umiddelbart står til at blive koblet på fjernvarmenettet, og på esbjerg.dk findes et kort med vurdering af lokalområdernes potentiale. Selvom potentialet er til stede, vil lokale varmeprojekter kræve stort lokalt engagement.

– Derfor har der under planens tilblivelse været dialog med lokalrådene, og den dialog fortsætter i august på et møde med lokalrådene, hvor der stilles skarpt på muligheden for, at kommunen kan hjælpe i etableringsfasen af de lokale varmeløsninger, forklarer Jørgen Ahlquist.

I områder, hvor et forsyningsselskab ikke ønsker at komme på banen, kan Esbjerg Kommune tilbyde at hjælpe med lave et nyt decentralt varmeselskab som skal varetage etableringen af lokale net. Andre løsningsmodeller indebærer, at lokale ildsjæle og forandringsagenter selv vil drive et lokalvarme projekt, mens der også er mulighed for hybrid-modeller stykket sammen af energivirksomheder, borgere og energivirksomheder. Fælles for løsningerne er, at de vil fremme den grønne omstilling i varmesektoren i hele kommunen.

(PtX-virksomheder er virksomheder, der fremstiller brint som nyt drivmiddel til skibe og biler af grøn elektricitet, og som udvikler meget overskudsvarme, der kan udnyttes i fjernvarmesystemet)

Annonce