Tekst & Foto: Johnny Tauman
8. juni 2024

(Første artikel af to)

Denne lokalhistorie tager udgangspunkt i en handel, der blev gennemført for 99 år siden. I 1925 købte Gert Mikkelsens bedstefar, Marius Mikkelsen, d. 28. maj retten til at fiske i Ribe Vesterå, med den klausul, at han måtte spærre hele vandløbet. Det betød i praksis, at det kunne opsættes net fra den ene side af åen til den anden.

Da RYK IND RIBE sammen med Gert Mikkelsen forsøger at sætte en historisk korrekt beskrivelse sammen, kan han fremvise en lang række dokumenter, som opbevares i en brandsikker boks. – Se nu blot på dette udklip fra Ferskvandsfiskeribladet fra 1924 – og læs Annoncen: Fiskeri til Salg.

Ejendoms Eneret til Fiskeri i Ribe Aa, hvorpaa udstedes Skjøde, en Strækning af ca. 1½ Mil fra Byen til Havet, udbydes til Salg.
Annoncen, der var indrykket af Bankkasserer R. Vilandt, Ribe, kgl. Skovrider Th. Wielandt, Maarum og Ingenieur G. Wielandt, Vanløse, gør opmærksom på, at der forefindes
Lax,
Ørred,
Gjedde,
Snebel,
Aal og andre Ferskvandsfisk.
Ejendoms Eneretten til Fornævnte Fiskeri er enestaaende i sin Art, da en lignende Ejendomsret til et saadant Fiskevand ikke forefindes her i Landet.

Har ejet Fiskeretten i 99 år

I 99 år har familien Mikkelsen således ejet Fiskeretten i Ribe Vesterå, men der er indgivet visse kompromisser i de seneste årtier for at bevare fiskestandene. Med et skævt smil fortæller Gert om vilkårene i dag, men først skal vi lige en tur tilbage i tiden – nærmere bestemt 8. oktober 1721.
Fiskeretten tilhørte oprindelig kongen qua sit tilhørsforhold til slottet Riberhus, men blev den pågældende dato af kong Frederik den fjerde ved skøde overdraget til slotsbefalingsmand Calnien.

Gert Mikkelsen har rekonstrueret en tidslinje, der viser, hvordan Fiskeretten har skiftet ejere ved overdragelse af det oprindelige skøde.
19. februar 1751 overgik ejerskabet til det Mathurinske Legat, hvis bestyrer var Stiftsøvrigheden i Ribe.
Efter godt 37 år – 17. december 1888 – sælges fiskeretten fra. Køberen var læge Vilandt fra Ribe, der udnyttede muligheden for at fiske med redskaber, der spændte fra bred til bred.
Ikke alle var tilfredse med denne fangstmetode – så derfor blev lovligheden heraf prøvet ved retten 22. april 1902.

Mølleejer P. Hübsmann, der havde anlagt sagen mod Vilandt, endte med at tabe sagen, da lægen kunne godtgøre, at han havde en særlig hjemmel til at spærre vandløbet.

Gert har alle dokumenter – og deler gerne ud af sin viden..

Fisker Marius Mikkelsen – Gerts bedstefar – lejer fiskeretten som skrevet fra 1925 – og han kan med succes fange primært laks, havørred, snæbel og ål. Ejeren af fiskeretten – sagfører Jørgen Ehlers fra København, der havde erhvervet sig skødet ved køb af Vilandts arvinger, døde d. 10. februar 1928.

Gert på vej hjem fra havet sammen med Pan

(Anden artikel bringes søndag)